Friday, January 29, 2016

THÔNG CÁO BÁO CHÍ : HỘI PHỤ NỮ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM LẬP VĂN PHÒNG CHI NHÁNH HẢI NGOẠI

THÔNG CÁO BÁO CHÍ :

Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam
Website: www.vnwhr.net  

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
“PHỤ NỮ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM” LẬP VĂN PHÒNG CHI NHÁNH HẢI NGOẠI

Việt Nam, ngày 30 tháng 1 năm 2016

Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam (Hội PNNQVN) chính thức thành lập văn phòng chi nhánh ở hải ngoại, nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối với các cộng đồng xã hội dân xự (XHDS) khu vực và quốc tế. Đầu năm 2016, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam chính thức tham gia làm thành viên của Diễn Đàn Á Châu (FORUM-ASIA) và Mạng Lưới Dân Chủ Á Châu (ASIA DEMOCRACY NETWORK). Đó vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam.

Cô Huỳnh Thục Vy, Phối Hợp Viên của Hội PNNQVN, từ Việt Nam đã nhận định về sự kiện ý nghĩa này: “Đây là cơ hội để đưa tiếng nói của Hội ra bên ngoài khi XHDS ở Việt Nam được cộng đồng XHDS trong khu vực công nhận; điều này sẽ mở nhịp cầu để XHDS Việt Nam hội nhập nhanh chóng và sâu rộng vào cộng đồng XHDS toàn vùng Đông Nam Á”.

Tuy nhiên, Hội PNNQVN cũng gặp khó khăn, ngăn cản khi không được công nhận từ phía Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chính vì thế, việc thành lập Văn Phòng Chi Nhánh hải ngoại là cần thiết để thể hiện tính cam kết và thực thi khi tham gia hội nhập quốc tế.

Thông tin về nhân sự văn phòng chi nhánh nước ngoài :

  • Phát Ngôn Nhân văn phòng chi nhánh hải ngoại:


Nhiệm vụ của  Văn phòng Chi Nhánh Hải Ngoại bao gồm:
  • Liên lạc và vận động các tổ chức nhân quyền và các cơ quan chính quyền quốc tế.
  • Đại diện Hội Phụ Nữ Nhân Quyền VN ở các diễn đàn khu vực và quốc tế trong những trường hợp cần thiết.
  • Yểm trợ về nguồn lực và kỹ năng cho Hội.

Thông tin về Hội PNVNNQ :

PNNQVN là một tổ chức độc lập, phi chính trị, phi lợi nhuận, hoạt động nhằm mục tiêu bảo vệ và phát huy nhân quyền – đặc biệt là nhân quyền của nữ giới; và bảo vệ quyền lợi và thúc đẩy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong xã hội.

Mục tiêu tối hậu: Việt Nam không còn phụ nữ bị ngược đãi và trấn áp vì đấu tranh đòi Công lý; có thể tự do phát biểu quan điểm đối lập với chính quyền và có vai trò xứng đáng trong hệ thống chính trị và xã hội.

Đối tượng phục vụ chủ yếu: Những người phụ nữ bị chính quyền ngược đãi vì đấu tranh đòi quyền tư hữu đất đai và vì phát biểu quan điểm đối lập; Các thành viên nữ trong các gia đình bất đồng chính kiến và tù nhân lương tâm; Những người phụ nữ sắc tộc thiểu số đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo.

Các hoạt động chính của Hội PNNQVN là hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất cho những người phụ nữ là mẹ, vợ và con của những nhà bất đồng chính kiến và tù nhân lương tâm. Ngoài ra Hội PNNQVN cũng lên tiếng bảo vệ những người phụ nữ bị xúc phạm nhân phẩm, bị xâm phạm các nhân quyền cơ bản như quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do lập hội. Đồng thời phổ biến kiến thức về nhân quyền, đặc biệt là những phụ nữ không có điều kiện để tiếp cận.

Để biết thêm các thông tin về Hội PNNQVN, vui lòng truy cập vnwhr.net
Liên hệ qua email: huynhthucvy@vnwhr.net

Huỳnh Thục Vy gửi BVN
Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 08:34

No comments: