Friday, January 29, 2016

NHẠC PHIM : HỒI TRỐNG TỰ DO (Lê Hoàng Trúc)


Adam Burgess      Published on Jun 15, 2014

Lê Hoàng Trúc giao lưu "The Giáng Ngọc Show Live" - 19.11.2015
Adam Burgess   Published on Dec 24, 2015

Buổi Giao Lưu Lê Hoàng Trúc với Đài Truyền Hình VNA TV: http://youtu.be/Ot9qgdTTP-c?list=PL89...


-----------------------
Mua các tập thơ của nhà thơ Lê Hoàng Trúc tại Amazon: http://www.amazon.com/Le-Hoang-Truc/e...
Xem tất cả các video nhạc của Lê Hoàng Trúc tại: http://www.youtube.com/playlist?list=...
Website: http://www.lehoangtruc.com
Facebook: http://www.facebook.com/truc.hawaii
Hội Thơ Bốn Phương: http://plus.google.com/u/0/communitie...

No comments: