Monday, March 27, 2017

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT THẢM HỌA FORMOSA (Thảm Họa Formosa)

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, là nạn nhân trực tiếp và gián tiếp của thảm họa môi sinh do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh - một chi nhánh của Tập Đoàn Formosa Đài Loan - gây ra tại 4 tỉnh miền Trung Việt Nam, điều mà người dân Việt Nam chúng tôi gọi là “Thảm họa Formosa”.

Xin mời các bạn vào đường dẫn sau đây để đọc tiếp và tham gia ký tên vào bản kiến nghị:


No comments: