Tuesday, June 28, 2016

THÔNG BÁO KHẨN CỦA LIÊN MINH VIỆT NAM TÂY TẠNG (Việt Nam Dân Đen)

Montag, 27. Juni 2016

Ngày 24/06/2016 Liên Minh Việt Nam Tây Tạng đã thực hiện một chiến dịch rải nhiều ngàn truyền đơn giương biểu ngữ lên án Cộng Sản Tàu đồng hoá Tây Tạng và đang âm mưu thôn tính Viêt Nam Tại Quảng Trường Thiên Môn Bắc Kinh Vào lúc 13 giờ 15 giờ địa phương.

Cảnh Sát Bắc Kinh đã bắt tại địa điểm Thiên An Môn Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 60 tuổi người Lãnh đạo và Sáng Lập Liên Minh Việt Nam Tây Tạng “ Thường Trú Dân tại Pháp” và Ông Trần Ngọc Phương 72 tuổi “ Công Dân Việt Nam”, Ông Đoàn Viết Khanh 29 tuổi Công Dân Việt Nam Quốc Tịch LÀO, cùng các thành viên người Tây Tạng Ông Phuntsok 34 tuổi, Ông Tsering 24 Cô Singay Choden 26 và Bà Dawa Dadon 43 tuổi.

Cảnh sát Bắc Kinh muốn ghép vụ rải Tuyển Đơn tại Thiên An Môn ngày 24/06 là cùng chủ mưu với việc Đánh Bom Tại Phi Trường Thuận Hải ngày 12 tháng 06.

Nhưng mọi cáo buộc trên đều không có cơ sở vì Nhóm Liên Minh Việt Nam Tây Tạng luôn chủ trương Đấu Tranh Hy Sinh chính mình để đánh động lương tâm nhân loại.

Tin ngày 26/06/2016 cho biết Cảnh Sát Bắc Kinh đã trục xuất Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh về Pháp và Ông Trần Ngọc Phương 72 tuổi về Việt Nam, Ông Đoàn Viết Khanh về LÀO “ vì là công dân nước ngoài”.
Bốn thành viên Tây Tạng còn lại hiên chưa có tin tức chính xác.

Tin mới nhất Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh hiên nhập viện tại Paris sức khoẻ bà suy yếu trầm trọng vì những cố gắng hy sinh mãnh liệt của Bà Tại Thiên An Môn ngày 24/06/2016 vừa qua.
Hiện Bà được Bệnh Viện Cách Ly vì tình nghi là bà bị trúng Chất Độc.

Ông Trần Ngọc Phương đến thời điểm này là đã hơn 48 tiếng kể từ lúc bị trục xuất lên máy bay gia đình vẫn chưa có tin tức. Có thể Ông đã bị bắt giữ bởi Công An Cộng sản Việt Nam ?

Thông Báo Khẩn này gởi đến Đồng Bào Việt Nam và Tây Tạng những ai cùng có quyết tâm cho Tự Do của Tây Tạng và vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam.

Chủ Tịch Liên Minh Việt Nam Tây Tạng
Mr Thupten Tenzin

--------------
Dưới đây là Quyết định của Cảnh Sát BẮC KINH về trường hợp Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh


No comments: