Friday, August 28, 2015

Giáo dục thời rúc rào : Vỡ trận tuyển sinh đại học 2015 (Baron Trịnh)


Nhân vụ "vỡ trận" tuyển sinh đại học năm nay (2015). Tôi biên loạt bài về vấn đề này.
Bài đầu tiên tôi đề xuất về cách thức tuyển sinh chung để đặt ra câu hỏi: "Vì sao bộ GD&ĐT không tuyển sinh tập trung online?". Có thể cách thức tôi nêu ra ở đây có thể còn nhiều khiếm khuyết, nhưng tôi cho rằng hoàn toàn có thể áp dụng được.

TẠI SAO BỘ KHÔNG TỔ CHỨC TUYỂN SINH TẬP TRUNG ONLINE? 


*
*


VỠ TRẬN VÀ NÚT THẮT Ở BỘ DỤC 


*
*


TẠI SAO KHÔNG ĐỂ CÁC TRƯỜNG TỰ CHỦ? 


----------------------------
Bài cùng chủ đề: 
- Giáo dục thời rúc rào (#1): Ông bộ trưởng và triết lý giáo dục
- Giáo dục thời rúc rào (#2): Mỵ Châu là ai
- Giáo dục thời rúc rào (#3): Tư duy cải cách
- Giáo dục thời rúc rào (#4): Thạc sĩ tại chức - tiến sĩ online
- Giáo dục thời rúc rào (#5): 35.000 giáo viên thất nghiệp - vì sao? 


No comments: