Tuesday, May 19, 2009

TÀI LIỆU về HOÀNG SA & TRƯỜNG SA

Tài liệu Hoàng Sa và Trường Sa
A Collection of Documents on Paracel Islands and Spratly Islands
http://www.nguyenthaihocfoundation.org/lichsuVN/m_bienkhao.php


HOÀNG SA - PARACEL ISLANDS

Hoàng Sa và Trường Sa trên Bản đồ Tây phương
Nguyễn Đại Việt - Trịnh Bảo Ngọc
Paracel and Spratly Islands on Charts and Maps made by Westerners

The Paracel Islands
Wikipedia

The Battle of the Paracel Islands
Wikipedia

White Paper on the Hoang Sa (Paracel) and
Truong Sa (Spratly) Islands
Republic of Vietnam - Ministry of Foreign Affairs - Saigon, 1975
Bạch thư của Việt Nam Cộng Hòa về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Tuyên cáo của Chính phủ Việt Nam Cộng Hoà ngày 14.02.1974
Declaration of Republic of Vietnam on 02.14.1974

Tuyên cáo của Bộ Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hòa
Declaration of Ministry of Foreign Affairs, Republic of Vietnam

Thư Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu gởi Tổng Thống Richard Nixon trong biến cố Hoàng Sa tháng 1-1974.
Letter to Pres Nixon from Pres Thieu regarding the Paracel Islands incident
Thềm Sơn Hà - Sưu tầm và lược dịch

Paracel Islands DisputeFrank Ching - Far Eastern Economic Review, Feb 10, 1994
Song ngữ: Anh & Việt
English and Vietnamese languages, including letter to Zhou Enlai from Pham Van Dong.

Diễn giải của Trung Cộng về công hàm của Thủ Tướng
Phạm Văn Đồng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
Explanation of People's Republic of China regarding letter to Zhou Enlai from Pham Van Dong.

Địa Lý Biển Đông (.doc file)
Vũ Hữu San
Geography of East Sea

Tập San Sử Địa 29: Đặc Khảo Hoàng Sa, Trường Sa
Geographical Digest 29: A Special Research on Paracel and Spratly Islands

Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa -
Thử phân tích lập luận của Việt Nam và Trung Quốc
Từ Đặng Minh Thu
Rights over Paracel and Spratly Islands - An attemp to analyze claims made by Vietnam and the People's Republic of China

Monique Chemillier-Gendreau on Paracel Spratly Dispute (.pdf)
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Annexes1-6
Annexes7-18
Annexes9-43

Tìm thấy sắc chỉ cổ về Hoàng Sa
BBC
A royal ordiance from King Minh Mang was recently found in Quang Ngai province. It said the King ordered 24 troops to station on the Paracel Islands in 1835.

Territorial claims in the Spratly and Paracel Islands

The Wolrd Factbook 2008

Những Diễn Biến Ðưa Tới Trận Hải Chiến Hoàng Sa
Hà Văn Ngạc - Cựu Hải Quân Đại Tá VNCH
Events led to the Battle of the Paracel Islands,
by Republic of Vietnam Navy Colonel Ha Van Ngac

Trận Hải Chiến Hoàng Sa Theo Tài Liệu Trung Cộng
Trần Đỗ Cẩm
The Battle of Paracel Islands reported by PRC

Trung Cộng đổ bộ tấn công quần đảo Hoàng Sa tháng 1 năm 1974
Tài liệu Bộ Lục Quân Hoa Kỳ (US Army Documents)
People's Republic of China invaded the Paracel Islands on January 1974

Comments on the issue of South China Sea

Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam
Thái Văn Kiểm
Paracel and Spratly Islands belong to Vietnam

About "HoangSa Naval Battle"
Kiem Do and Julie Kane

Tuyên cáo chánh thức của Trung Cộng về biến cố Hoàng Sa phổ biến ngày 19 tháng 1 năm 1974
Thềm Sơn Hà sưu tầm và lược dịch
Offical declaration of PRC regarding the 01.19.1974 Incident

International Recognition Of China's Sovereignty
over the Nansha Islands
Bộ Ngoại Giao Trung Cộng

Thư Phản đối Trung Quốc xâm lăng đảo Hoàng Sa
gởi Liên Hiệp Quốc của Chủ Tịch Tổng Hội Hải Quân
và thư trả lời từ LHQ
Tổng Hội Hải Quân
Letter to the United Nations from the Vietnamese Navy Veterans Associationto to protest PRC's invasion of the Paracel Islands
and Reponse from the UN

Lực Lượng Trung Cộng trong biến cố Hoàng Sa
Thềm Sơn Hà
PRC forces in the Hoang Sa Incident

Hải chiến Hoàng Sa 19-1-1974Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ10 đi vào lịch sử
Thềm Sơn Hà
The Naval Battle of the Paracel Islands on 01.19.1974 -
Nhat Tao HQ 10 warship became history

Trận hải chiến Hoàng Sa theo tài liệu Trung Cộng
Trần Ðỗ Cẩm & Vũ Hữu San
The Naval Battle of the Paracel Islands according to PRC documents

The Sino-Vietnamese Difference on
the Hoang Sa and Truong Sa Archipelagoes
Lu Van Loi

Phỏng vấn Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại
Tuyet Mai
An Interview with Republic of Vietnam Navy Admiral Ho Van Ky Thoai

Sự thật về trận hải chiến Hoàng Sa
Lê Văn Thự
The truth of the Battle of Hoang Sa by Republic of Vietnam Navy Colonel Le Van Thu

-------------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG SA - SPRATLY ISLANDS


Vietnamese Claims to the Truong Sa Archipelago - Spratly IslandsTodd C. Kelly

Trường Sa 1988
The Spratly Islands in 1988

Các anh hùng trong sự kiện 1988
The Heroes of the 1988 Incident

Danh sách 74 chiến sĩ QĐND tử trận và mất tích
trong trận Trường Sa ngày 14.03.1988
List of 74 soldiers of the Vietnam People's Army reportedly killed and missing-in-action in the Battle of the Spratly Islands on 03.14.1988

The Spratly Islands Dispute: Who's On First?
Daniel J. Dzurek
------------------------------------------------------------------------------------------------

CÁC BÀI LIÊN QUAN - RELATED ARTICLES


China's arms buildup shifting balance in Asia: USAFP

Ngư Dân Đông Hải Huyết Lưu Hồng
Nguyễn Hữu Thống
Vietnamese fishermen's blood spread over Viet territorial water in the Gulf of Tonkin

Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea
The Governments of the Member States of ASEAN and
the Government of the People's Republic of China

South China Sea Region - Full Report
Energy Information Administration

World Citizens against China's Invasion of Paracel
and Spratly Island Chains

Tử chiến Hoàng Sa
Lữ Công Bảy
Fight to the Death at Hoang Sa

Nhật Ký của Chiến hữu Tất Ngưu
Tat Nguu's Diary

Nhớ chiến sĩ Việt Nam hy sinh giữ đảo
A poem in memory of Vietnamese soldiers in the Battle of the Paracel Islands
Lời biển gọi cuối nămHờn căm trừng mắt lửa
Hỡi Hoàng Sa, hỡi Hoàng SaMẹ đứng mũi Sơn ChàGửi hồn ra Ðông Hải...
Vó ngựa Lý, Lê từng phen đạp TốngNgọn giáo Ðinh, Trần vạch cõi Nam uy dũng...

Thảm sát trên đảo Trường Sa: Chuyện chưa bao giờ kể
Nguyễn Nhân Chứng
Murder on the Spratly Islands: An untold story

Đỗ Bá Công Đạo - Người vẽ bản đồ hai quần đảo Hoàng Sa
của Việt Nam
Đỗ Quang
From 1680 - 1705, Do Ba Cong Dao issued "Route Maps from the Capital to the Four Directions." This is the first Vietnamese documentation of formal authority over the Hoang Sa and Truong Sa island groups.

Vấn đề Trường Sa - Hoàng Sa: cần một nỗ lực tổng hợp
Đoan Trang
Problems of Spratly and Paracel Islands: need a synthesis of all out effort

China and international fisheries law and policyGuifang Xue

China's Search for Military Power
M. Taylor Fravel

Trận hải chiến Trường Sa ngày 14/3/1988
The Naval Battle of the Spratly Islands on 03.14.1988
-----------------------------------------------------------------------------------------------

THỜI LĨNH NAM - LINH NAM PERIOD


Thử tìm lại biên giới cổ của Việt-Nam:bằng cổ sử, bằng triết học, bằng di tích và hệ thống ADN.
Bác-sĩ Trần Ðại-Sỹ
Khi đã có nữ tướng Phật Nguyệt đánh trận Trường-sa, hồ Động-đình. Mà có trận hồ Động-đình thì lãnh thổ thời Lĩnh-Nam, phía Bắc quả tới phía Nam sông Trường-giang.

Việt Sử - Books and Documents on History of Vietnam

No comments: