Friday, October 21, 2016

"LUẬT TÔN GIÁO TÍN NGƯỠNG" CỦA CSVN LÀ "Ý ĐỒ THÂM ĐỘC" (Người Việt Online)
October 20, 2016
.
Các chức sắc tôn giáo trong Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam đi thăm đến thăm Chánh Trị Sự Hứa Phi của Cao Ðài Chân Truyền tại Ðức Trọng, Lâm Ðồng hồi tháng 5, 2015. (Hình: GNsP)
.
SÀI GÒN (NV) – Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam ra một bản kháng thư tuyên bố bác bỏ hoàn toàn cái “Luật Tôn Giáo Tín Ngưỡng” mới sắp được Quốc Hội CSVN thông qua để kìm kẹp tôn giáo.

“Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ toàn văn và mọi điều khoản Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo mà đảng và nhà cầm quyền Cộng Sản sắp dùng công cụ Quốc Hội để ban hành rồi áp đặt.”

Bản kháng thư của Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam đề ngày 20 tháng 10, 2016 viết như vậy và tuyên bố rằng, “Nó là một văn kiện pháp lý không thể có và không được có trong thế giới loài người văn minh, nhân bản và dân chủ. Chúng tôi thấy các tôn giáo và các tín hữu chẳng có nghĩa vụ phải chấp hành nó.”

Quốc Hội CSVN dự trù đem dự luật “Luật Tôn Giáo Tín Ngưỡng” ra bàn cãi chiếu lệ rồi thông qua ở khóa họp thứ hai cuối năm nay mà ai cũng biết vẫn chỉ nhằm kềm chết các tôn giáo dù công nhận tôn giáo tín ngưỡng là “quyền.”

“Luật Tôn Giáo Tín Ngưỡng” đang hiện hành trói tay các hoạt động tôn giáo bằng những thủ tục “xin-cho” nay theo luật mới tuy có bỏ bớt nhưng không loại trừ hoàn toàn.

Hiện nay, nhà cầm quyền các nơi vẫn đàn áp các tôn giáo dưới nhiều hình thức, đặc biệt những tổ chức tôn giáo không được nhà cầm quyền công nhận. Bản phúc trình hàng năm về tự do tôn giáo của chính phủ Hoa Kỳ hàng năm vẫn nêu ra rất nhiều trường hợp nhà cầm quyền đàn áp các tôn giáo tại Việt Nam.

“Chế độ cai trị hiện thời tại Việt Nam là chế độ Cộng Sản với hai tính chất nổi bật: vô thần và toàn trị. Vô thần Cộng Sản là vô thần tranh đấu, quyết tâm xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của tôn giáo trên xã hội khi hoàn toàn bất lực xóa bỏ sự hiện hữu của tôn giáo trong quốc gia. Toàn trị là kiểm soát, lũng đoạn để công cụ hóa mọi cá nhân và tập thể, mọi tổ chức và định chế, mọi thế lực và ảnh hưởng, mà đặc biệt là thế lực tôn giáo và ảnh hưởng tâm linh, để đảng Cộng Sản muôn năm lãnh đạo và nhà nước Cộng Sản muôn năm cai trị,” kháng thư của Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam viết.

Chính vì thế, “Mọi luật lệ xuất phát từ chế độ độc tài toàn trị Cộng Sản đều không ngoài mục đích kiểm soát, lũng đoạn và công cụ hóa nói trên. Nên cho dù có đưa ra cho toàn thể nhân dân, mọi giai tầng xã hội đóng góp ý kiến cho có vẻ dân chủ, rốt cuộc đảng và nhà cầm quyền cộng sản vẫn biên soạn các luật lệ (từ cao xuống thấp) hoàn toàn theo ý muốn độc đoán của họ và hoàn toàn nhằm mục đích tối hậu của họ: củng cố chế độ độc tài đảng trị. Hiến Pháp 2013 là ví dụ rõ nhất. Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo cũng không nằm ngoài ý đồ thâm độc này.” Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam cáo buộc.

Hội Ðồng Liên Tôn vạch ra mưu đồ của chế độ Hà Nội là “mọi văn kiện pháp lý của nhà cầm quyền CSVN từ xưa tới nay về tôn giáo, kể từ Sắc Lệnh Tôn Giáo năm 1955, Nghị Quyết 297 năm 1997, Pháp Lệnh Về Tín Ngưỡng Tôn Giáo năm 2004 tới Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo sắp ban hành, tất cả đều không ngoài mục đích dùng bạo lực hành chánh – kết hợp với bạo lực vũ khí – để cướp đoạt mọi tài sản tinh thần (các quyền tự do) và tài sản vật chất (đất đai, cơ sở) của các giáo hội, để sách nhiễu, bắt bớ, cầm tù, thậm chí thủ tiêu nhiều chức sắc và tín đồ can đảm (mãi cho tới hôm nay), nhằm làm cho các Thực Thể Tinh Thần vô cùng cần thiết và cực kỳ hữu ích cho xã hội này bị tê liệt hoạt động, bị cản trở sứ mạng, thậm chí bị biến đổi bản chất.”

Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam là một tổ chức được một số chức sắc tôn giáo tại Việt Nam thành lập để vận động cho quyền tự do tôn giáo, gồm đại diện của Cao Ðài Giáo, Công Giáo, Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Tin Lành.

Ngày 26 tháng 8, 2016 vừa qua, Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã gửi một bản góp ý đến Quốc Hội CSVN phản bác nhiều điều bị cho là không thích hợp. (TN)

----------------------------

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
9/8/2016
No comments: