Wednesday, October 19, 2016

NHỮNG BIỆT ĐỘI HÀNH QUYẾT BÍ MẬT Ở PHILIPPINES (lên đông xuống đoài)

18/10/2016 by PVLH

Hàng ngàn người đã bị giết kể từ khi Rodrigo Duterte lên làm tổng thống Philippines, và theo lời kể của một cảnh sát viên trong phóng sự độc quyền của báo The Guardian, các đội đặc nhiệm bí mật của cảnh sát có phần chịu trách nhiệm.

No comments: