Sunday, January 24, 2010

ĐƯA VIỆT NAM TRỞ LẠI DANH SÁCH "QUỐC GIA ĐÁNG QUAN TÂM"

DB Loretta Sanchez + Joseph Cao đưa Việtnam trở lại Danh sách "quốc gia đáng quan tâm"
On The Net
Đăng ngày 24-1-2010
http://danchimviet.com/articles/1967/1/DB-Loretta-Sanchez--Joseph-Cao-a-Vitnam-tr-li-Danh-sach-quc-gia-ang-quan-tam/Page1.html

VIDEO:

DB Loretta Sanchez + Joseph Cao kêu Gọi Trả Tự Do Cho Ls. Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và đưa Việtnam trở lại Danh sách những "quốc gia đáng quan tâm".

Cao Calls for the Release of Le Cong Dinh - CSPAN 06 18 2009 10 15 33
http://www.youtube.com/watch?v=sWl8lhcmYnc&feature=player_embedded

Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez Kêu Gọi Trả Tự Do Cho LS Lê Công Định
http://www.youtube.com/watch?v=zHlJ_CWJyHk&feature=player_embedded

Dân Biểu Liên Bang Joseph Cao kêu Tự Do ngôn luận và đưa Việtnam trở lại Danh sách những quốc gia đáng quan tâm.

Cao Promotes Internet Rights in Vietnam - CSPAN 10 21 2009 12 38 52
http://www.youtube.com/watch?v=PhjGJ0hBAag&feature=player_embedded


No comments: