Monday, January 26, 2009

TIỀN GIẤY VIỆT NAM NGÀY XƯA

Tiền Giấy VNCH
http://www.youtube.com/watch?v=XQnHs57-kM0&eurl


Tiền Giấy ĐÔNG DƯƠNG
http://www.youtube.com/watch?v=v4wCDXxTA9c&NR=1

No comments: