Wednesday, March 25, 2009

QUỐC HỘI BÙ NHÌN

Quốc hội cũng không biết kết quả phân giới, cắm mốc giữa Việt Nam và Trung Quốc, nên muốn dành một buổi nghe báo cáo!

Quốc hội muốn nghe báo cáo tình hình cắm mốc biên giới

23:00' 25/03/2009 (GMT+7)

http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/2009/03/838237/

Phát biểu tại buổi thảo luận chiều nay (25/3) tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình kỳ họp thứ 5 sắp tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị nên dành một buổi để nghe báo cáo về kết quả phân giới, cắm mốc giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo dự kiến của Văn phòng Quốc hội, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XII sẽ khai mạc vào ngày 20/5.

Kéo dài khoảng 1 tháng, kỳ họp lần này sẽ xem xét 13 dự án luật và dành 2 ngày rưỡi cho phiên chất vấn. Dự kiến chỉ chọn khoảng 5 - 6 vấn đề để tập trung chất vấn, xác định rõ trách nhiệm.

Theo tờ trình của Văn phòng Quốc hội, với những chất vấn liên quan đến trách nhiệm quản lí của nhiều cơ quan của Chính phủ, đề nghị bố trí Thủ tướng hoặc một Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực trả lời cùng với bộ trưởng để tránh tình trạng phân định trách nhiệm không rõ ràng.

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai đề nghị có báo cáo bổ sung thực trạng việc làm và giải pháp đi kèm để Quốc hội xem xét.

Dự kiến, 13 dự án luật thông qua lần này bao gồm Luật Quản lý nợ công; Quy hoạch đô thị; sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai; sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thanh tra, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hoá…

Cũng tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ chú ý thảo luận những vấn đề nổi lên do suy thoái kinh tế.

Ngọc Lê

No comments: