Monday, June 22, 2009

DÂN TỘC KINH LÀ GÌ ?

Dân tộc Kinh là gì?
Vương Sinh
22/06/2009
http://www.haingoaiphiemdam.com/
Nước Việt Nam chỉ có dân tộc Việt thuần nhất về văn hóa, ngôn ngữ và phong tục tập quán, chiếm đa số (87%) trong 54 dân tộc. Nước Việt Nam không có dân tộc Kinh.
Dân tộc Kinh là dân tộc thiểu số (khoảng 15 ngàn người) trong 56 dân tộc của Trung Quốc. Đọc những tài liệu liên quan đền dân tộc Việt Nam phổ biến trên internet gần đây, chúng ta đều không khỏi ngạc nhiên về một nhóm từ mới dùng để chỉ dân tộc Việt: Dân tộc Kinh.


Vậy dân tộc Kinh là gì? Tại sao dân tộc Việt lại biến thành dân tộc Kinh?

Trước hết, chúng ta hãy nêu ra một vài dẫn chứng về sự đổi thay lạ lùng này:
1- . Bài của Quốc Việt – biên soạn theo tài liệu nước ngoài – (nguồn
www.temvn.net):
“DÂN TỘC KINH TẠI TRUNG QUỐC
Dân tộc Kinh (the Kinhs - the Jings – The Gins) là dân tộc chiếm đa số trong cộng đồng 56 dân tộc Việt Nam (thực ra là 54 – tác giả viết lầm) với hơn 70 triệu người. Tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa, dân tộc Kinh chỉ là một dân tộc thiểu số trong cộng đồng 56 dân tộc. “
2- Bài của Thanh Trúc, phóng viên RFA:
“Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc anh em, trong đó lớn nhất là dân tộc Kinh ở các tỉnh thành khắp ba miền đất nước”.
3- Tài liệu của trang Web Chim Viet Canh Nam về 54 dân tộc Việt cũng gọi dân tộc Việt là dân tộc Kinh:
http://chimviet.free.fr/dangnet/54dantoc/dtv00001.htm

Tìm hiều nguồn gốc danh từ “Kinh” và “Thượng”.

Trước năm 1975, tại miền Nam chúng ta thường hay nói “Kinh Thượng một nhà” để chỉ tình đoàn kết giữa đồng bào sống ở miền suôi (miền đồng bằng, kinh thành, kinh đô) với đồng bào sống ờ cao nguyên (thượng du, mạn ngược). Người Kinh mà người Thượng thường hay gọi để chỉ những người dân sống dưới đồng bằng, kinh thành, kinh đô… bao gồm người Việt, người Hoa, người Chàm, người Khơ Me…Ngược lại, những người dưới đồng bằng gọi người dân sống ở cao nguyên là người Thượng bao gồm nhiều dân tộc thiểu số như Thổ, Mán, H’Mông, BaNa, Gia Rai, Ê Đê…
Nghĩa ngữ nhóm từ “người sinh sống tại một địa phương” trong tiếng Việt được hiểu là “người địa phương đó”. Thí dụ những người sinh sống tại Hà Nội, ta gọi là “người Hà Nội”. Nếu ai sinh sống tại Sài Gòn, ta gọi là “người Sài Gòn”…”
Như vậy, nhóm từ “người sinh sống tại một địa phương” không có nghĩa là một dân tộc của nước Việt Nam, nói cách khác, nước ta không hề có dân tộc Hà Nội, dân tộc Sài gòn, dân tộc Kinh, dân tộc Thượng, mà chỉ có người Hà Nội, người Sài gòn, người Kinh (gồm nhiều dân tộc), người Thượng (gồm nhiều dân tộc)…
Ngoài ra, ngày nay, người Việt di dân lên sinh sống ở cao nguyên ở rất đông. Thí dụ ở Tây Nguyên, số người thuộc dân tộc Việt đã chiếm đa số với khoảng 4 triệu người so với những sắc tộc thiểu số khác sinh sống tại đây (dưới 20% dân số Tây Nguyên – theo Nguyên Ngọc
http://www.viet-studies.info/kinhte/NguyenNgoc_TayNguyen.pdf ). Vì tình trạng chiến tranh trước đây, số người sinh trưởng tại cao nguyên mà ta gọi là người Thượng, nay đã di cư xuống ở miền đồng bằng khá đông.

Định nghĩa “Dân tộc là gì?”

Tham khảo nguồn tài liệu trên internet, ta tạm thời chấp nhận những định nghĩa sau đây: Dân tộc là:Cộng đồng người hình thành trong lịch sử có chung một lãnh thổ, các quan hệ kinh tế, một ngôn ngữ văn học và một số đặc trưng văn hoá và tính cách.
Thí dụ: Dân tộc Việt, Dân tộc Nga.
Tên gọi chung những cộng đồng người cùng chung một ngôn ngữ, lãnh thổ, đời sống kinh tế và văn hoá, hình thành trong lịch sử từ sau bộ lạc.
Thí dụ: Việt Nam là một nước có nhiều 'dân tộc'.
Đoàn kết các 'dân tộc' để cứu nước.
(Hồ Ngọc Đức, Free Vietnamese Dictionary Project (chi tiết)
Lấy từ “
http://vi.wiktionary.org/wiki/d%C3%A2n_t%E1%BB%99c )

Nguồn gốc dân tộc Việt: Có nhiều giả thuyết.

Ta tạm thời chấp nhận: “ Dân tộc Việt có nguồn gốc là dân tộc Lạc Việt, cùng chủng tộc với nhóm dân Bách Việt sinh sống tại Lĩnh Nam (phía nam dẫy núi Ngũ Lĩnh và Động Đình hồ) của nước Trung Hoa thời xưa. Xin nhớ: trước thời nhà Tần xâm lăng Bách Việt, miền Lĩnh Nam không thuộc về nước Tàu. Tất nhiên dân Bách Việt bao gồm nhiều tộc Việt cũng không phải là người Tàu và nước Nam Việt sau đó cũng không phải là nước Tàu . Nếu Nam Việt là nước Tàu hay thuộc về nước Tàu thì hà tất nhà Hán phải sai Lộ Bác Đức đem quân đi xâm lăng nước Nam Việt?”: http://www.hungsuviet.us/vanhoa/TimhieunguongocdantocViet.html

Dân tộc Kinh là dân tộc thiếu số của 56 dân tộc Trung Quốc
Nước Việt Nam chỉ có người Kinh (khác với người Thượng) sống dưới đồng bằng mà không có dân tộc Kinh. Nhưng nước Tàu có dân tộc Kinh là một dân tộc thiểu số với khoảng 15 ngàn người trong số 56 dân tộc Trung Hoa. Đây là những người Việt đã di cư từ vùng Đồ Sơn thuộc Việt Nam sang 3 đảo nhỏ Vạn Vĩ, Vu Đầu và Sơn Tâm thuộc tỉnh Quảng Tây, gần biên giới Hoa Việt vì “chẳng may” 3 đảo này lại thuộc về Trung Quốc:
“Giáo-Sư Nguyễn Văn Canh nói về việc “Trung-Hoa đòi nhượng đất” và “Pháp cắt dất” như sau: Ðiều 3 Hiệp ước Thiên tân có nói rằng " ở nơi nào nếu cần, có thể điều chỉnh lại chi tiết cho đúng để đưa đến một biên giới thực sự cho Bắc kỳ". Phía Trung Hoa vin vào đó, giải thích dấu hiệu này như là giúp đưa đến những sắp xếp sâu rộng, coi như bồi thuờng về đất đai đối với những nhượng bộ chính trị mà Trung Hoa đã ưng thuận ở nơi khác. Lý hồng Chương giải thích cho Đô đốc Rieuner :"Nước Pháp đã được quá nhiều khi chiếm được Bắc Kỳ, một xứ chư hầu của Trung Hoa từ 600 năm nay... Điều này làm tôi rất đỗi ưu tư; cần có một đền bù dưới hình thức nhường một ít đất ở vùng biên giới của Annam đối với tôi như thế là đủ"
“Công ước phân định biên giới trong tình trạng này đã chấp thuận nhượng một phần lãnh thổ Việt nam cho Trung Hoa ở nơi có tranh chấp giữa hai Ủy Ban. Có 2 địa điểm tranh chấp chính được nhượng choTrung Hoa: (1) trên biên giới Vân Nam, là tổng Tụ long, hòan toàn thuộc về đất của Vương quốc Annam và chừng 3/4 đất đai của tổng này bằng 750 cây số vuông được nhượng cho Trung Hoa và (2) thuộc tỉnh Quảng Đông là mũi Packlung và "khu vực người Việt nằm trong lãnh thổ Trung Hoa (Vũ Hữu San - Hải Giới Việt Hoa –
http://vuhuusan.110mb.com/haigioi.htm)

Tàu muốn gì trong việc gọi dân tộc Việt là “dân tộc Kinh”?
Là người Việt, chúng ta ai cũng biết các triều đại người Tàu luôn luôn dạy con cháu của họ rằng: “nước Việt Nam chỉ là một quận huyện của họ và người Việt Nam cũng xuất phát từ người Tàu mà ra. Họ rất ghét Triệu Đà và nước Nam Việt vì ông vua có nguồn gốc phương bắc này dám chống lại Thiên Triều (thực ra xưa kia Triệu Đà là người nước Triệu, bị Tần Thủy Hoàng tiêu diệt để sát nhập vào nước Tàu), nhất là thừa tướng Lữ Gia người Nam Việt đã dám công khai chống lại quân tướng nhà Tây Hán. Từ khi nhà Hán sai Lộ Bác Đức tiêu diệt xong nước Nam Việt vào năm 111 trước Công Nguyên, các triều đại Trung Hoa tiếp theo không bao giờ gọi dân tộc ta là người Việt cả, và không hề chấp nhận những tên gọi nước ta như “Đại Cồ Việt”, “Đại Việt”, Việt Nam”…do vua nước ta đặt ra. Họ chỉ gọi dân tộc Việt là “Giao Chỉ” sau đó (đời Đường) đổi thành “An Nam” và phong cho những vị vua nước ta là “Giao Chỉ Quận Vương” hoặc “An Nam Quốc Vương”. Thực dân Pháp cũng vậy, chúng toa rập với Tàu gọi người Việt là An Nam (Anamite).
Ngày nay, kể từ khi cố vấn Tàu thành công trong việc khuất phục được đảng CS Việt Nam cầm quyền cai trị nước ta, họ luôn luôn tìm cách đồng hóa nước ta , hết bằng phương tiện quân sự (chiến tranh biên giới 1979, chiến tranh Biển Đông -1987?), đến phương tiện “diễn biến hoà bình” (hiệp ước biên giới đất liền và biển, dự án Bauxite, chi ếm c ứ Hoàng Sa, Trường Sa…). Rồi thừa thắng xông lên, cán bộ Việt gốc Tàu đang xâm nhập vào lãnh vực văn hóa và lịch sử Việt Nam . Hàng loạt những sự thay đổi về Lịch Sử và Văn Hóa Việt Nam như dời lại thời kỳ Bắc Thuộc gần 100 năm (từ -111 thành -207) (?), dùng nhiều từ Hán như “lễ tân”, “công hàm”, “hộ chiếu”, “tham quan”…(ngược hẳn với thời gian trước chiến tranh 1979, lúc đó dùng từ Việt quá lố như “máy bay lên thẳng”, lính thủy đánh bộ “, “Xưởng đẻ”, …).

Chủ trương biến “dân tộc Việt” thành “dân tộc Kinh” - một dân tộc thiểu số trong 56 dân tộc Trung Hoa, phải chăng đây cũng là “điểm” trong kế hoạch đồng hóa Việt Nam thành quận huyện của Tàu, và dân tộc Việt Nam thành dân tộc thiểu số của Tàu?


Chúng ta cần tỉnh táo trước âm mưu đen tối của kẻ thù truyền kiếp phương Bắc. Lịch sử đã chứng minh nước Tàu dù mạnh, dù giàu đến mấy cũng không thề khuất phục nổi dân tộc Việt tuy nhỏ bé kém thế hơn, nhưng tinh thần quật cường bầt khuất lúc nào cũng mạnh hơn.
Chúng ta hãy noi gương bất khuất của danh tướng Trần Bình Trọng: “Thà làm Quỷ nước Nam chứ không thèm làm Vương đất Bắc”

Vương Sinh

No comments: