Wednesday, March 7, 2012

BÁO CALITODAY & CUỘC VẬN ĐỘNG TẠI QUỐC HỘI HOA KỲ NGÀY 6-3-2012


BÁO CALITODAY  &  CUỘC VẬN ĐỘNG TẠI QUỐC HỘI HOA KỲ NGÀY 6-3-2012 

Cali Today
Tuesday, 06 March 2012 20:26

Cali Today News – Ngày hôm nay, 6 tháng 3, phái đoàn cộng đồng Việt Nam gồm gần cả ngàn người đã đến quốc hội Hoa Kỳ vận động nhân quyền cho Việt Nam.

Dưới đây là phần tường trình của tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng và Andy Phạm ngay trong tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ.


--------------------------

Cali Today
Tuesday, 06 March 2012 20:55

--------------------------------

Nam Lộc  -   Tuesday, 06 March 2012 00:59

 Monday, 05 March 2012 16:50

 Monday, 05 March 2012 16:06

Monday, 05 March 2012 08:45

.
.
.

No comments: