Monday, December 22, 2008

KIỆN CSVN VI PHẠM NHÂN QUYỀN CÓ HỆ THỐNG

Chiến Dịch Toàn Dân Tham Gia Khiếu Kiện với LHQ và dư luận Quốc Tế

Thông Báo
Chiến Dịch Toàn Dân Tham Gia Khiếu Kiện với LHQ và dư luận Quốc Tế về việc đảng cộng sản và nhà nước CHXHCN Việt Nam vi phạm Nhân Quyền có hệ thống


Ngày 20 tháng 12 năm 2008

Kính thưa đồng bào,

Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời được đúng 60 năm, ngày 16.03.1966 Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị được được hình thành nhằm bảo đảm những quyền căn bản của tất cả mọi con người sống trên địa cầu này. Các quốc gia tham gia ký kết có trách nhiệm tôn trọng, vận dụng những điều khoản trong bản Công Ước Quốc Tế này vào luật pháp của nước mình.

Ngày 24-09-1982 nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã ký kết xin tham gia và thi hành nhiều công ước quốc tế, trong đó có Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị. Nhưng trong thực tế, nhà Nước CSVN chẳng những không tôn trọng, mà còn đưa ra nhiều bộ luật hoàn toàn đi ngược với tinh thần của bản Công Ước Quốc Tế. Chẳng hạn như điều 4 hiến pháp năm 1992 của nước CHXHCNVN qui định đảng CSVN được độc quyền lãnh đạo đất nước và xã hội; điều 88 bộ luật hình sự nhằm ngăn cấm quyền tự do Ngôn Luận; luật báo chí, luật xuất bản không cho phép báo chí và nhà xuất bản tư nhân hoạt động; luật đất đai qui định nhà nước độc quyền sở hữu vv…

Mọi công dân trong quốc gia có ký kết tham gia Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị, không phân biệt chủng tộc, màu da, phái tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, tài sản hay dòng dõi, đều có quyền và có cơ hội tham gia vào việc điều hành chính quyền, hoặc trực tiếp hoặc qua những đại biểu do mình tự do tuyển chọn (xem điều 25).

Việc qui định vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam trong hiến pháp làm nền tảng cho sự cấm đoán thành lập hội đoàn, đảng phái phi cộng sản trong xã hội Việt Nam. Sự kiện này vi phạm điều 22 Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị: „Ai cũng có quyền tự do lập hội, kể cả quyền thành lập và gia nhập các nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình".

Quyền Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Báo Chí được qui định ở điều 18 và 19 Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị. Mọi công dân có quyền bày tỏ, phổ biến tư tưởng và quan điểm của mình cho đại chúng mà không bị hạn chế bởi biên giới quốc gia họ sinh sống bằng mọi phương tiện như truyền khẩu, ấn phẩm, phim, ảnh, tác phẩm nghệ thuật, truyền thanh, truyền hình, truyền thông điện tử, Internet vv… Ngoài ra mọi công dân được quyền tự do tìm kiếm, thu nhận thông tin từ khắp nơi bằng mọi phương tiện thông tin.

Qua đó hiến pháp và luật pháp nước CHXHCNVN vi phạm trắng trợn bản Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị. Và như vậy, đảng và nhà nước CSVN đã và đang vi phạm nhân quyền.

Trong thể chế dân chủ đa đảng, các đảng phái đối lập kiểm soát kỹ càng việc làm của chính phủ, dân chúng bị đối xử bất công được quyền khiếu kiện trước toà án độc lập hay nhờ người đại diện tranh đấu cho mình. Do đó chính phủ phải tận tâm, tận lực đạt kết qủa cao nhất hầu phục vụ nhân dân và tổ quốc, để mong đảng của mình sẽ được tiếp tục đắc cử trong kỳ tới. Ở chế độ độc đảng, vì không có cơ cấu kiểm soát và không có cạnh tranh nên đảng cầm quyền tùy tiện trong mọi công việc: hành xử vô trách nhiệm, dĩ công vi tư, bất tuân luật pháp, hiếp đáp dân lành, công cụ hóa chính phủ, tòa án, quốc hội, công an, quân đội, báo chí, tôn giáo quốc doanh vv…

Chúng tôi tha thiết kêu gọi toàn dân VN, những người yêu nước, yêu chuộng tự do, nhân quyền cùng ký tên tham gia cuộc khiếu kiện. Chúng ta cùng đưa sự kiện này ra trước Liên Hiệp Quốc và dư luận quốc tế.

Hơn thế nữa, Việt Nam hiện nay là thành viên không thường trực của LHQ thì đảng và nhà nước CSVN phải triệt để tuân thủ những điều khoản trong Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị mà họ đã ký và cam kết thi hành.

Mỗi chữ ký khiếu kiện của đồng bào là một viên gạch vững chắc xây dựng căn nhà dân chủ Việt Nam để mọi người dân Việt có đầy đủ quyền làm người, cùng hiên ngang sánh vai với mọi dân tộc khác trong thế giới văn minh ngày nay.

Trân trọng kính chào đồng bào.
Ủy Ban Vận Động Quốc Tế Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ, Nhân Quyền Việt Nam

Xin Quí Vị vào trang
http://www.gopetition.com/online/24111.html để ký tên tham gia chiến dịch.

No comments: