Friday, May 18, 2018

VỀ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TRẦN HUỲNH DUY THỨC (FB Ngô Ngọc Trai)
Báo Tiếng Dân  -  16/05/2018

Thưa toàn thể mọi người.

Công ty luật TNHH Công chính nhận lời mời từ gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức, mời tư vấn pháp lý trong việc đề nghị đặc xá trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức, là người đang chấp hành án về “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ luật hình sự năm 1999.

Ông Thức bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ công an bắt giam ngày 24/5/2009, sau đó bị Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm tuyên mức án 16 năm tù giam và 05 năm quản chế tại địa phương, tới nay ông Thức đã thụ án được gần tròn 9 năm tù.

Mới đây, bắt đầu từ ngày 01/01/2018 Bộ luật hình sự mới ban hành năm 2015 có hiệu lực, trong đó ‘Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ đã có điểm mới thay đổi so với trước. Bổ sung nội dung quy định về chuẩn bị phạm tội với mức hình phạt nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội.

Nhận thấy điểm mới này phản ánh đúng việc làm và có lợi cho ông Trần Huỳnh Duy Thức, cho nên chúng tôi dựa vào các quy định pháp luật đang có hiệu lực, đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết đặc xá trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức, theo đúng nội dung tinh thần các điều luật đang có hiệu lực.

Từ hôm nay tôi sẽ lần lượt đăng tải các phần khác nhau của văn bản đã được gửi đi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đăng tải lên đây để đông đảo mọi người cùng tham khảo và quan tâm theo dõi.


*
Báo Tiếng Dân  -  17/05/2018

Luật sư Lê Công Định là người đã kết nối để gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức mời tôi làm luật sư tư vấn pháp lý. Những ý kiến nêu ra trong văn bản gửi đi các cơ quan chức năng đều đã được cả gia đình ông Thức và luật sư Định nhất trí đồng tình.

Chúng ta hãy cùng hy vọng rằng, thông qua những ý kiến xác đáng thận trọng và nghiêm túc, các ban ngành chức năng sẽ vì lòng nhân đạo và lẽ phải mà sớm giải quyết trả tự do cho ông Thức.


*

Báo Tiếng Dân  -  18/05/2018

2. Tiếp theo Cáo trạng mô tả hành vi của ông Trần Huỳnh Duy Thức như sau:

Trích: “Trần Huỳnh Duy Thức cho rằng năm 2010 là năm “vong” và năm 2020 là năm “tận” của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều này thể hiện rõ trong tài liệu do Thức làm ra có tên gọi “Lần sinh nhật thứ 79 này của Đảng là lần cuối?”; “… Với Triều đại Cộng sản… 2010 là năm vong, 2020 là năm tận…”. Thức đề ra phương thức hoạt động nhằm mục đích thay đổi thể chế chính trị của Việt Nam gọi là “Chấn kế”, trong đó nêu rõ: phải áp dụng kế sách “Đoài đánh Đoài” – tức là sử dụng những người Cộng sản đánh những người cộng sản, vì Thức cho rằng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam có hai thành phần người “cấp tiến” và người “cơ hội”; Thức sẽ tác động vào những người Cộng sản “cấp tiến” loại trừ những người Cộng sản “cơ hội”;

Trong những năm đầu “Nhóm nghiên cứu Chấn” chủ trương liên kết với lực lượng mà Thức cho là “cấp tiến” trong Đảng Cộng sản Việt Nam để nắm quyền lãnh đạo đất nước và cho đến năm 2020 sẽ xóa bỏ hoàn toàn vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong tài liệu Chấn kế đề ngày 27/4/2006 cũng đã nêu: “… dùng chính Đoài để thay đổi. Nếu dùng được thì đây cũng là kế sách cực kỳ quan trọng trong khi ta chưa có lực lượng…”;


----------------------------------------------------

Báo Tiếng Dân  -  19/05/2018

Tiếp theo phần 1phần 2 và phần 3

III/ TÓM LẠI VỀ CÁC VIỆC LÀM CỦA ÔNG TRẦN HUỲNH DUY THỨC
Để chứng minh được ông Thức phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Cơ quan An ninh điều tra phải chứng minh được ông Thức đã “thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Nhưng tất cả các hành vi việc làm của ông Thức như đã được Cáo trạng chỉ ra đều không phải là thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Về “Nhóm nghiên cứu Chấn” cái có khả năng nhất để quy kết ông Thức lập ra một tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (vì ngoài cái này ra thì ông Thức không thành lập tổ chức nào khác và cũng không tham gia tổ chức nào khác). Nhưng như đã phân tích chỉ ra, Nhóm nghiên cứu Chấn không phải là một tổ chức, nó chỉ là một dạng tiền thân của một tổ chức trong tương lai mà thôi. Và do vậy hành vi phạm tội nếu có, đó chỉ là dạng chuẩn bị.

Việc lập Đảng xã hội ông Thức chưa làm được, Đảng Dân chủ thì ông Thức không tham gia, cho nên không có cơ sở nào để quy kết ông Thức phạm tội vì đã thành lập hoặc tham gia tổ chức. Còn nếu kết quả điều tra xác định ông Thức đã tham gia tích cực vào các hoạt động của Đảng dân chủ Việt Nam từ đó có khả năng sẽ tham gia vào tổ chức này trong tương lai, thì hành vi của ông Thức cũng chỉ là sự chuẩn bị mà thôi.


No comments: