Wednesday, May 23, 2018

NHỮNG QUÁI THAI NGÔN NGỮ CỦA NHÀ SẢN (FB Phạm Đoan Trang)

Như mọi chế độ độc tài khác, thời nhà sản, chính quyền quái thai đẻ ra hàng loạt từ vựng và thuật ngữ quái thai. Dưới đây chỉ là một vài ví dụ.

- Thảm họa môi trường —> Sự cố môi trường

- Chặt hạ, đốn bỏ cây —> Cải tạo, thay thế cây

- Cướp đất —> Cưỡng chế

- Kiểm soát, bịt mồm báo chí —> Định hướng thông tin tuyên truyền

- Thất nghiệp —> Lao động dôi dư

- Chết đói —> Đứt bữa

- Biệt giam, cùm chân —> Giam bóc tách

- Đi tù —> Đi học tập cải tạo

- Yết kiến thiên triều —> Giao thiệp với Đảng và Nhà nước bạn

- Biểu tình, tuần hành —> Tụ tập gây rối (nếu là do dân thực hiện, không theo định hướng, đường lối của Đảng); mít tinh, biểu dương lực lượng (nếu do Đảng tổ chức, giật dây)

- Theo dõi, rình mò người bất đồng chính kiến —> làm công tác ngoại tuyến

- Rỉ tai bôi nhọ, nói xấu, dựng chuyện vu khống người bất đồng chính kiến —> Cô lập, cách ly đối tượng xấu khỏi cộng đồng

- Viết bài phò Đảng và công kích các quan điểm đối lập, chửi rủa người bất đồng chính kiến —> Đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch

(Vài tổng hợp của học giả Hoàng Dũng và Sen Hoa).
Vân vân và vân vân.

Và bây giờ, thu phí thành thu giá.

Được cái trong câu chuyện thu giá, đồng chí Thể tư lệnh ngành đã một cách vô tình thừa nhận giá là khoản tiền chi trả cho các hoạt động cung cấp dịch vụ của tư nhân. Như vậy chuyện trả tiền cho các BOT chỉ là giao dịch dân sự giữa các lái xe và công ty tư nhân, nhà nước không được xía vào và người tiêu dùng có thể từ chối trả tiền nếu không vừa lòng với dịch vụ được cung cấp. (Phát hiện của nhà báo Nguyen Dan).Đánh lận ngôn từ là sở trường, là kỹ năng phải có của nhà sản. Nó xuất phát từ bản chất lươn lẹo bẩm sinh của chúng, phù hợp với xã hội vô luật pháp mà chúng cố gắng duy trì, không có gì ngạc nhiên. Chúng đàng hoàng mới là điều ngạc nhiên.
http://www.viet-studies.com/kinhte/TuDien_DCSVN.htmQuản lý

VIET-STUDIES.COM
No comments: