Tuesday, May 29, 2018

DỰ LUẬT BẤT ỔN (FB Luân Lê)

Luật An ninh mạng đã đề cập và đưa ra nhiều vấn đề của Bộ luật Hình sự về tội danh liên quan đến an ninh thông tin như hành vi tuyên truyền chống nhà nước và sử dụng phương tiện mạng để kích động, lôi kéo, xúi giục việc tụ tập đông người. Trong khi họ cố tình trì hoãn Luật Biểu tình mà nó vốn như một quyền tối cao của nhân dân trước nhà nước để bày tỏ và biểu đạt chính kiến cũng như vị thế của chính mình.

Việc dự thảo luật này cố tình tìm cách đánh tráo khái niệm giữa biểu tình và hành vi tụ tập đông người để có căn cứ xử lý người tuần hành và biểu tình theo Hiến định. Hơn nữa, dự luật này thực tế là đang muốn kiểm soát thông tin và hướng đến hạn chế người dùng hơn là bảo vệ cơ sở dữ liệu và ngăn chặn việc phá hoại an ninh mạng máy tính, bảo vệ phần mềm và hoạt động gián điệp.

Dự thảo luật an ninh mạng liệt kê tại Điều 15 một số loại hành vi liên quan đến tuyên truyền chống nhà nước, xúc phạm lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc, xúc phạm quốc kỳ, quốc ca hay quốc huy. Có nghĩa rằng, luật này chủ yếu tạo ra các căn cứ để ngăn chặn các thông tin và nội dung của thông tin được biểu hiện trên mạng. Trong khi đó, nó đã lấn sân rất nhiều sang các lĩnh vực của luật hình sự và xâm phạm vào quyền tự do ngôn luận của người dân, thậm chí nó còn định tội danh (định danh hành vi) đối với một số thông tin nào đó. Quả là nguy hiểm khi đây là dự luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Nếu với các khái niệm mơ hồ, chung chung và định danh hành vi có dấu hiệu tội phạm như này thì ngay bản thân dự thảo Luật An ninh mạng đã vi phạm vào nguyên tắc đầu tiên mà nó phải tuân thủ là tạo ra hành lang pháp lý để bảo vệ đối tượng chứ không phải để xâm phạm vào đối tượng và hình sự hoá đối tượng. Nó không tạo ra phạm vi để cho con người thấy được sự an toàn mà nó khiến cho cơ quan chức năng rảnh tay hơn trong việc xử lý đối với công tác quản lý. Vì các khái niệm định tính vốn đã mơ hồ và có cấu thành hình thức trong luật hình sự nay lại tiếp tục được sử dụng để làm căn cớ diễn giải và định tội cho hành vi nào đó tuỳ theo cách mà họ muốn.

Nếu thông qua dự luật này thì sẽ tạo ra sự nguy hiểm trong việc vận dụng và bất cứ cơ quan, tổ chức nào cũng có thể bị ngăn cản, hạn chế và tiếp cận thông tin cũng như có thể chịu trách nhiệm hình sự một khi cơ quan chức năng thấy rằng cần phải mạnh tay.


---------------------------------------

XEM THÊM 


Quốc hội vừa thảo luận về Luật an ninh mạng, tôi có vài nhận xét sau đây.

Hiện nay có nhiều nước ban hành luật an ninh mạng (Law on Cyber Security), nhưng về bản chất luật của họ khác 180 độ với luật Việt Nam! Luật của Nhật, Mỹ chẳng hạn, đối tượng chế tài của luật là các hacker, và luật đặt ra để bảo vệ hạ tầng mạng quốc gia, doanh nghiệp và cá nhân trước sự phá hoại của các hacker. Luật của họ hoàn toàn không có hoặc có rất ít các quy định liên quan đến vấn đề phát ngôn của công chúng. Chẳng hạn như luật của Nhật, có 39 điều nhưng không có điều nào quy định vấn đề phát ngôn của công chúng!

Còn luật Việt Nam thì sao? Đối tượng chế tài chính trong luật Việt Nam không phải là hacker mà là người dân nói chung. Và luật không đặt trọng tâm vào bảo vệ mạng máy tính mà đặt trọng tâm vào việc ngăn chặn các nội dung trên mạng xã hội. Hay nói cách khác, luật các nước bảo vệ góc độ kỹ thuật của mạng máy tính như xâm nhập phá hoại, đánh cắp dữ liệu… còn luật Việt Nam thì chế tài vấn đề nội dung lan truyền trên mạng.

Chẳng hạn như Điều 8 của luật Việt Nam, có quy định 10 vấn đề bị cấm thì chỉ có 3 vấn đề thuộc mạng máy tính, còn 7 điều thuộc phạm trù nội dung trên mạng.

Luật của Mỹ, Nhật không có điều luật nào cho phép tấn công vào người dùng mà chỉ bảo vệ người dùng, ngược lại luật Việt Nam có nhiều điều cho phép tấn công người dùng, ngắt mạng cục bộ, vô hiệu hóa mạng của người dùng…vv.

Như vậy, một cách tổng quát thì có vẻ tên luật không phù hợp với nội dung văn bản luật. Hay nói cách khác tên gọi Luật an ninh mạng là 1 tên gọi trá hình. Đây là điều hoàn toàn không nên làm, vì Việt Nam đã hòa nhập với thế giới, nếu làm như vậy thì vô hình chung Việt Nam có vẻ đang đánh lừa thế giới. Theo tôi nếu muốn thông qua luật này thì cần phải đổi tên luật.

Về mặt nội dung, nếu thực hiện theo luật này, có thể có một số nội dung mang tính tích cực; như ngăn chặn xúc phạm danh dự cá nhân, lừa đảo… nhưng đồng thời sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền tự do ngôn luận của người dân. Bởi vì luật đã đưa vào đây nhiều khái niệm của Bộ luật hình sự có khả năng chụp mũ những phát ngôn của người dân như Điều 15 luật này quy định.

Việc thông qua luật này sẽ là một bước lùi lớn về quyền tự do ngôn luận, và xét theo lợi ích thì chỉ có hại cho quốc gia vì nó bóp nghẹt kênh phản biện của nhân dân đối với các chính sách của nhà nước Việt Nam.

Ảnh 1: Một cảnh trong kỳ họp quốc hội đang diễn ra

Ảnh 2: Một cuộc hội thảo về Luật an ninh mạng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Hội Tin học Việt Nam (VAIP), Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) và Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức

No comments: