Saturday, November 5, 2016

SO SÁNH CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA HILLARY CLINTON & DONALD TRUMP (lên đông xuống đoài)

05/11/2016 by PVLH

Cử tri Mỹ thường không biết cụ thể về chính sách đối ngoại của các ứng cử viên. Thử điểm qua lập trường của hai đối thủ lớn nhất còn lại về những vấn đề đối ngoại quan trọng nhất hiện nay của nước Mỹ.
No comments: