Monday, September 6, 2010

QUY TRÌNH MỚI TRONG VIỆC NHẬN ĐƠN KHIẾU NẠI TẠI VIỆT NAM

Quy trình mới của việc tiếp nhận đơn khiếu nại tại Việt Nam

talawas

Thứ hai, ngày 06 tháng chín năm 2010

http://www.talawas.org/2010/09/quy-trinh-moi-cua-viec-tiep-nhan-on.html

.

Bản tin ngày 04/9/2010 trên Hà Nội Mới nguyên văn như sau:

Không tiếp nhận đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người

(HNM) - Thanh tra Chính phủ khẳng định, từ ngày 11-10, việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị sẽ thực hiện theo quy trình mới, rõ ràng và chặt chẽ hơn.

Theo đó, cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm xử lý đơn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn. Điều kiện để đơn được tiếp nhận, giải quyết là: Viết bằng tiếng Việt, ghi rõ họ tên người khiếu nại, tố cáo và các thông tin nhận dạng về tổ chức bị khiếu nại, tố cáo. Mặt khác, đơn chưa được cơ quan tiếp nhận đơn xử lý hoặc đã được xử lý nhưng hiện cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới được coi là đạt yêu cầu.

Cơ quan hành chính nhà nước sẽ trả lại đơn khiếu nại có họ tên, chữ ký của nhiều người; gửi cho nhiều cơ quan, nhiều người, trong đó đã gửi đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

Theo đó,

1) Đơn chỉ được phép do một người đứng tên ký.

2) Đơn chỉ được phép gửi đến một cơ quan hoặc một người có thẩm quyền.

Như vậy, những đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị như Kiến nghị về việc dừng khai thác bauxite Tây Nguyên do hàng nghìn người kí tên và được gửi đến nhiều cơ quan và người lãnh đạo nhà nước Việt Nam sẽ bị trả lại vì không phù hợp quy định "rõ ràng và chặt chẽ hơn" này.

Đơn tố cáo của LS Trần Đình Triển mới đây về những vi phạm pháp luật của Tổng Giám đốc Đài THVN Vũ Văn Hiến cũng trái quy định, vì được đề gửi đến nhiều cơ quan, nhiều người.

.

.

.

No comments: