Friday, September 23, 2016

AI ĐANG NGỒI TRÊN NGAI VÀNG ? (FB Minh Đức Lê)

Cái truyền thống của đảng cộng sản là: Khi còn tại chức, tại vị, thì nhắm mắt ngậm miệng ăn tiền. Khi đã về hưu thì lên giọng đạo đức phê phán cái xấu, cái ác. Nói chính xác bọn cộng sản từ cao xuống thấp đều là bọn người đạo đức giả.

Nhưng bài viết của ông cựu phó trưởng ban tuyên giáo này,  rất khác với những bài viết phê phán khác của bọn đồng chí của ông ta lúc đã gần đất xa trời. Trong bài này ông ta đưa sự phê phán lên một tầm cao mới. Lần này không chỉ còn là bất lực, là sai lầm, là tham ô, là hủ hóa…Mà lần này ông ta đề cập đến một tội ác mới của bọn lãnh tụ cộng sản. Đó là tội bán nước.

Quý vị hãy đọc đoạn này trong bài viết của ông ta : “Sự tha hóa như vậy có từ trong bản chất tự nhiên của con người và quyền lực. Có những người lúc đầu (khi chưa có quyền lực) thì tốt, nhưng sau đó, khi đã có quyền lực trong tay thì dần dần trở nên hư hỏng, thành người xấu; thậm chí đến mức có thể phản bội nhân dân, bán rẻ Tổ quốc vì ngai vàng của cá nhân.”

Chữ ngai vàng ở đây, tôi cho rằng ông ta dùng với tất cả sự tính toán. Theo quý vị tại Việt Nam bây giờ ai đang ngồi trên ngai vàng? Có bao nhiêu cái ngai vàng tất cả?

Theo tôi, chế độ cộng sản-phong kiến hiện nay có tất cả bốn ngai vàng ( thực sự là ngai vàng) dành cho bốn tứ trụ.

Vậy ai trong bốn tứ trụ đang ngồi trên bốn cái ngai vàng này là những kẻ “phản bội nhân dân, bán rẻ tổ quốc vì ngai vàng của cá nhân” ?

XEM Ở ĐÂY :
'Có những người khi đã có quyền lực dần dần trở nên hư hỏng; thậm chí đến…


No comments: