Thursday, September 29, 2016

THƠ CHO NGÔ BẢO CHÂU (Ba Bui - Danlambao)

Tớ ái ngại gởi thơ này lên mạng
Chẳng đặng đừng chắc cậu hiểu vì sao
Cờ đến tay ai thì người ấy phất
Cậu phất chi miếng giẻ rách cờ Tàu

Châu ơi Châu, đừng hùa theo tội ác
Lương thiện đi để đứng thẳng làm người
1000 năm Bắc thuộc chửa quên sao
Giờ xúi dại rước tiếng Tàu vào trường học

Các cháu nhỏ mới lớp 3 măng sữa
Hồn trắng trong hơn trang giấy học trò
Sao lại đổ mực Tàu vào vấy bẩn
Châu tâm thần hay khốn nạn hả Châu?

Châu nên bớt khua môi múa mép
Tiến bộ gì khi phải học tiếng Trung
Rước Khổng Tử làm thanh tra giáo dục
Tiếng nước Tàu sẽ thay tiếng nước Tôi

Ngoài biển đảo giặc Tàu ô sách nhiễu
Trong đất liền bọn nội ứng tiếp tay
Học tiếng Tàu để đi hầu thằng Chệt
Bước Thành Đô Hán hóa đã gần kề

Biến đi Châu, đừng đắp mô cản lối
Tre sắp tàn đừng đào huyệt chôn măng

30.9.2016


Hoàng Trường Sa • 2 hours ago
Bài thơ quá hay và thấm thía. Cám ơn tác giả Babui.

Thơ hay bác gửi giáo sư CHÂU
Đọc thấy đau tim, nhức cái đầu
Vì không hiểu nổi sao ông nớ
Ngu xuẩn cam tâm bợ lũ TẦU

Bọn TÀU đang chiếm đất nước ta
Biến Tổ quốc ta thành tỉnh nhà
Với sự đồng lòng của đảng Cộng
Ông là trí thức chẳng thấy ra?!

Học hành cho lắm để làm chi
Khi mở miệng ra nói những gì
Hại nước, hại dân mà chẳng biết
Ông nên nghĩ lại, bớt ngu đi.

Ông làm toán học bị vạ lây
Vì người ta nghĩ thứ toán nầy
Làm hỏng đầu óc người học nó
Như ông là một thí dụ đây.

Thực ra toán học giúp người ta
Lý luận sâu xa, phát minh ra
Lắm điều hữu ích cho nhân loại
Nếu không học nó với tâm tà!


No comments: