Wednesday, February 6, 2019

LỢN & HEO (Phan Xuân Trung)
Con Lợn ở miền Bắc,
Con Heo ở miền Nam.

Ngọt có bánh da lợn.
Giòn có bánh tai heo.

Con Heo ưa ăn Bắp,
Con Lợn khoái ăn Ngô.

Lợn đóng phim thiếu nhi,
Heo đóng phim người lớn.

Phim lợn dạy chăn nuôi,
Phim heo bày cảnh sex.

"Lợn nọc" gọi đàn ông
"Heo nái" gọi đàn bà.

Lợn được khen béo tốt
Heo để chê mập tròn.

Có tên gió heo may
Không ai kêu gió lợn.

Chim có con chim lợn
Cá có con cá heo.

Có tiền bỏ ống heo
Không bỏ tiền ống lợn.

Có cây hoa cứt lợn
Bông không mọc cứt heo.

Bắc nói "toạc móng heo",
Nam không ưa "lợn cợn".

Lợn để nấu bánh chưng,
Heo làm nhưn bánh tét.

Còn một điều chưa biết
Cao kiến xin chỉ giùm,
Lãnh đạo Trại Súc Vật.
Gọi là Lợn hay Heo?


Thường người ta gọi là ‘ngu như heo’ mà lại ‘đồ não lợn’


No comments: