Sunday, February 10, 2019

ĐẦU XUÂN GIỚI ĐẤU TRANH ĐI THĂM SINH VIÊN PHAN KIM KHÁNH (Trang Phan - em gái Phan Kim Khánh)
Trang Phan - em gái Phan Kim Khánh
10/2/2019

Hôm nay ngày 10/2/2019, cũng là đầu xuân năm mới gia đình tôi đi thăm anh trai tôi. Anh trai tôi sức khỏe ổn định, tinh thần vững vàng. Anh tôi nói ngay mai anh tôi sẽ làm đơn kêu oan nộp lên cấp trên và khiếu nại tại Sao anh tôi làm đơn kháng án mà toà án thái nguyên không tiếp đơn của anh trai tôi. Anh tôi nói mình sẽ đấu tranh đến cùng. Gia đình tôi cũng cảm ơn các bác, các cô, các chú trong quỹ 50k và hội Bầu Bí Tương Thân đã đồng hành cùng gia đình tôi và đã cho các gia đình tù nhân chúng tôi có cơ hội gặp mặt nhau và luôn đồng hành cùng với các gia đình tù nhân.

Đoàn người đi thăm Phan Kim KHánh

Vài hình ảnh khác :No comments: