Wednesday, July 8, 2009

TIỂU THUYẾT "CHỐN VẮNG" của DƯƠNG THU HƯƠNG XUẤT BẢN Ở PHÁP


Tiểu thuyết "Chốn Vắng" của Dương Thu Hương xuất bản ở Pháp
vhn
Cập nhật : 08/07/2009 07:58
http://www.diendan.org/Doc-sach/tieu-thuyet-chon-vang-cua-duong-thu-huong-xuat-ban-o-phap/

Chúng tôi xin vui mừng thông báo đến quý vị tiểu thuyết Chốn Vắng của nhà văn Dương Thu Hương vừa được xuất bản bằng tiếng Việt tại Pháp sau khi đã được dịch và phát hành bằng nhiều tiếng ngoại ngữ: tiếng Pháp (Terre Des Oublis), tiếng Anh (No Man's Land), tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý…

Đến ngày hôm nay tiểu thuyết Chốn Vắng của Dương Thu Hương mới được xuất bản trong nguyên ngữ Việt, với sự đồng ý của tác giả, 3 năm sau khi đã ra mắt trong bản dịch tiếng Pháp (Terre des oublis, nxb Sabine Wespieser, Phan Huy Đường dịch). Với sự thành công ở Pháp (gần 200000 bản phát hành, giải thưởng của báo Elle, tái bản trong các bộ sách Le Livre de Poche, Robert Laffont, …) tiếp theo là các bản dịch xuất bản ở Mỹ (No Man's Land , nxb Hyperion East, Nina McPherson và Phan Huy Đường dịch), ở Ý và Tây Ban Nha. Lần này vẫn ở Pháp, do quyết tâm của một nhóm người không chấp nhận một sự bất bình thường.

Ngày nào Chốn Vắng mới được xuất bản ở Việt Nam ? Một tác phẩm về thời hậu chiến, đã được một nhà phê bình văn học Pháp so sánh với những tiểu thuyết lớn của Honoré de Balzac.

Sách khổ 16x24 cm, 660 trang, giá 18€ + 4€ cước phí bưu điện
Ngân phiếu đề tên : Mme VU
Gửi về địa chỉ : 25, rue des Blagis - 92340 Bourg La Reine – France

Ở Paris có thể mua sách ở 2 nhà sách Khai Trí và Nam Á

Mọi liên hệ xin liên lạc về hộp thư điện tử :
chonvang@gmail.com

Thêm thông tin ở
http://chonvang.free.fr

No comments: