Tuesday, July 7, 2009

NHỮNG BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN TIẾN TRUNG


Con đường dân chủ của Việt Nam
29 Tháng 1 2007 - Cập nhật 15h39 GMT
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/programmes/story/2007/01/interview407nguyentientrung.shtml
Trường Lê Hồng Phong, hay tên cũ là Pétrus Ký ở Sài Gòn vốn là nơi từng đào tạo ra nhiều nhân vật chính trị nổi tiếng ở Việt Nam.
Nay trong danh sách cựu học sinh trường này còn có thêm Nguyễn Tiến Trung, một thanh niên đang hoạt động trong phong trào dân chủ cho Việt Nam.

Bắt đầu từ bài kiến nghị gửi Bộ trưởng Giáo dục về cải tổ ngành này, anh đã viết tiếp các bài bình luận về chính trị và gặp gỡ, trao đổi với giới chính khách hàng đầu thế giới.

Nghe chương trình 1
Nghe chương trình 2

Tổng thống Hoa Kỳ, thủ tướng Canada và chủ tịch ủy hội nhân quyền châu Âu là các nhân vật đầu tiên trong số các chính khách mà Nguyễn Tiến Trung đã tiếp xúc với mục đích vận động cho dân chủ ở Việt Nam.
Trong thời gian đi Anh, Nguyễn Tiến Trung đã đến thăm Ban Việt ngữ đài BBC và trả lời phỏng vấn của Xuân Hồng để thính giả hiểu thêm về con đường anh đang đi.

NHỮNG BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN TIẾN TRUNG


Thư gửi Bộ trưởng Giáo dục
02 Tháng 3, 2006 Diễn đàn BBC
Kiến nghị của Nguyễn Tiến Trung
02 Tháng 3, 2006 Diễn đàn BBC
Đại hội X và cảm nghĩ của một thanh niên
14 Tháng 4, 2006 Diễn đàn BBC
Lạc quan sau một chuyến đi
15 Tháng 8, 2006 Diễn đàn BBC
Đi Canada trước Hội nghị APEC
16 Tháng 11, 2006 Diễn đàn BBC
Việt Nam và khát vọng nhân quyền
07 Tháng 12, 2006 Diễn đàn BBC
Giải pháp nào cho Việt Nam?
08 Tháng 5, 2006 Diễn đàn BBC


Những trăn trở của một du học sinh
về thực trạng giáo dục Việt Nam (phần 2)
RFA 2006/04/12 06:30
http://www.rfa.org/vietnamese/chuyenmuc/YouthForum/2006/04/12/A_Letter_to_Minister_of_Education_part2_TMi/


Tự do ngôn luận là linh hồn của mọi thứ tự do!
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=625


Suy nghĩ sau một chuyến đi xa
01/09/2006
http://www.thtndc.org/modules.php?name=News&file=article&sid=540

Bầu cử Quốc hội, thực trạng và giải pháp
07 Tháng 5 2007 - Cập nhật 10h55 GMT
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2007/05/070507_na_nguyentientrung.shtml


Quan hệ Việt-Mỹ nhìn từ trong nước
21 Tháng 9 2007 - Cập nhật 13h05 GMT
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2007/09/070921_tientrungvietnam.shtml


'Nhân quyền và dân chủ'Viết cho BBC nhân ngày quốc tế nhân quyền 10/12/2007
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2007/12/071210_nguyen_tien_trung_hr.shtml


Dân chủ hóa quân đội nhân dân
http://www.thtndc.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1320
http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=4568
http://blog.360.yahoo.com/blog-i3Ms.X8lfKiENe1VLHg8


No comments: