Thursday, June 1, 2017

MỸ - VIỆT MUỐN GÌ QUA CHUYẾN THĂM CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC (Khôi Nguyên & Đỗ Dzũng)
Bình luận của hai nhà báo Khôi Nguyên và Đỗ Dzũng.
May 31, 2017

Bình luận của hai nhà báo Khôi Nguyên và Đỗ Dzũng.
May 31, 2017

Cả Hoa Kỳ và Việt Nam muốn đạt được những thỏa thuận và mục đích gì qua chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, từ ngày 29 đến 31 Tháng Năm, 2017 đến New York và Washington DC. Bình luận của hai nhà báo Khôi Nguyên và Đỗ Dzũng.
Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

----------------------

May 31, 2017
.
May 31, 2017
.
May 31, 2017
.
May 31, 2017
.
May 31, 2017
.
May 31, 2017


No comments: