Wednesday, May 17, 2017

"KHÔNG CÓ FORMOSA GIỜ KỲ ANH VẪN CHỈ LÀ BÃI CÁT TRẮNG CHUA MẶN " (Chu Mộng Long)
Chu Mộng Long
17-5-2017


Người viết bài trên ngợi ca hết lời sự vĩ đại của Võ Kim Cự và vai trò to lớn của Formosa.

Lí luận chắc như đinh, rằng không có Võ Kim Cự rước Formosa về Việt Nam thì giờ Kỳ Anh vẫn chỉ là bãi cát trắng chua mặn!

Kỳ Anh nói riêng và Hà Tĩnh nói chung được thay da đổi thịt và tiến nhanh tiến mạnh đến thiên đường nhờ Formosa!


Cá chết trên bãi biển Kỳ Anh ngày 13-4-2016
 


Bài viết không khác luận điệu "chọn cá hay chọn thép" của Chu Xuân Phàm, nhưng sự thách thức quyết liệt hơn bởi lòng tham mạnh mẽ hơn - lòng tham của kẻ bị nô dịch.

Luận điệu này nhân danh phát triển đất nước nhưng bất chấp tuyên bố của Đảng và Chính phủ: không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế bằng mọi giá!

Vì bất chấp tất cả nên người viết bài này đe dọa ai chống Formosa đều là thù địch phản động, có thể kết tội chống chính quyền. Thật đáng sợ khi sự nhân danh quyền lực để trấn áp đều có thể bắt tất cả mọi người phải câm!

Cho nên tôi xin thề không dám chống. Coi như giơ tay đầu hàng vậy!

"Tấm lòng trinh bạch từ nay xin chừa". Cụ Nguyễn Du, người con đất Hà Tĩnh, đã từng dạy vậy!

Đã không cần trinh bạch thì tôi đề nghị sửa lại toàn bộ lịch sử và sách giáo khoa. Rằng thì là, suy rộng ra, nếu không có thực dân Pháp đến đất nước ta thì giờ Việt Nam chỉ là mảnh đất nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu, không có đường xe lửa, không có đường nhựa, không có nhà máy, không có đô thị... thậm chí không có chữ quốc ngữ, không có khoa học kỹ thuật, y tế, giáo dục hiện đại...

Xa hơn, nếu không có giặc Tàu đô hộ ngàn năm thì toàn dân Việt bị mù chữ, vô văn hóa, thậm chí không tên không họ!

Chúng ta không có (không cần) phát huy nội lực thì phải ăn cứt ngoại bang bởi cứt ngoại bang vẫn có giá hơn sỏi đá Việt.

Tóm lại, cứ rước voi ngoại bang về dày lên mả tổ là con cháu ta sẽ giàu có và văn minh nhanh chóng! Hãy xây tượng đài và phong thánh cho những kẻ lâu nay bị kết tội bán nước cầu vinh. Và hiển nhiên, những anh hùng lâu nay được ngợi ca về công lao chống giặc ngoại xâm đều phải bị kết tội thù địch, bất luận người đó là cha già hay cha trẻ của dân tộc!

Sẵn cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục lần này nên sửa lịch sử và sách giáo khoa triệt để luôn cho con cháu học cái mới. 

Chu Mộng Long

----------------------

KHÔNG CÓ FORMOSA GIỜ KỲ ANH VẪN CHỈ LÀ BÃI CÁT TRẮNG CHUA MẶN
Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

No comments: