Monday, September 12, 2011

TÌNH ĐỒNG CHÍ & ĐỒNG PHỤC LỚN HƠN TÌNH YÊU QUỐC GIA (Trần Hoàng)Trần Hoàng
Posted on Tháng Chín 12, 2011 by hoangtran204

Khi quân đội của một nước khác đang chiếm lấy đất đai biển đảo của nước mình, và ngư phủ thì đang bị hiếp đáp, bắt cóc, bỏ tù, đòi tiền chuộc…thì những người dân trong nước bị ức hiếp, dù mạnh hay yếu, lẻ ra theo thói thường, đều phải lên tiếng phản đối, biểu tình, chất vấn, đòi lại người, đòi lại đất đai, biển đảo, lãnh hải đã bị mất. Và một số những người dân thường Việt Nam đã làm đúng như thế; họ đã phản ứng và làm hết sức mình những gì họ có thể làm, dẫu cho chính phủ của họ thì không (và viện cớ rằng họ có cách đòi khác…).

Hóa ra ở trên đời cách cư xử không phải chỉ có thế.

Chỉ đến khi nhìn thấy những bức hình dưới đây, thì các hình ảnh nầy đã nói thay tất cả.

Trong hình: Thủ tướng và Tổng bí thư của đảng cai trị đều có nét mặt tươi rói khi đón tiếp kẻ thù. Ông tổng bí thư thì chọn tông màu sao cho tiệp với màu cà vạt của kẻ thù. Và đặc biệt thay, ông thủ tướng đã không có một chút ngượng ngùng khi đã cố tình mặc áo quần có màu sắc, kẻ sọc giống y hệt như của kẻ thù; và ngay cả cái cà vạt mà cũng cố tình chọn sao cho có cùng một màu y hệt với màu cà vạt của kẻ thù!
Lẻ nào trên đời nầy lại có loại người như thế này vậy ta!

Tình “Đồng Chí và Đồng phục”

.
.
.

No comments: