Tuesday, April 26, 2011

NHÀ THƠ BÙI CHÁT ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ VỀ TỰ DO (RFI)

Thanh Phương  -  RFI
Thứ ba 26 Tháng Tư 2011

Nhà thơ Bùi Chát, người sáng lp Nhà xut bn Giy Vn ti Vit Nam, hôm qua 25/4 đã được Hip hi các nhà xut bn quc tế, IPA, trao gii T do Xut bn 2011. Gii này được trao ti Buenos Aires, trong khuôn kh Hi ch sách quc tế ln th 37 đang din ra ti thành ph này.

Nhà thơ Bùi Chát đã lp ra Nhà xut bn Giy Vn, đ in các tác phm ca nhng nhà thơ gi là « va hè», tc là thường s dng nhng ngôn t bình dân ca đường ph đ sáng tác nhng bài thơ vượt ra khi nhng khuôn mu đnh sn. Nói là « Nhà xut bn Giy Vn », nhưng tht ra nhóm này t in các tác phm t máy vi tính và ch ph biến bng cách chuyn tay nhau ch không bán.

Theo t báo Publisher Weekly ca M, Ch tch y ban T do Xut bn ca IPA, Bjorn Smith-Simonsenn, cho biết : « Dù trong nhng điu kin khó khăn cùng cc, Nhà xut bn Giy Vn cũng đã khi xướng được mt phong trào mi ca nhng người tư duy đc lp, nhng văn sĩ, ngh sĩ t do không tuân th nhng quy đnh ca Nhà Nước trong sáng tác.»

V phn nhà thơ Bùi Chát thì t ý hy vng là gii thưởng này s thúc đy phong trào xut bn đc lp và xã hi dân s Vit Nam. Ông nói : « Sách có quyn lc làm cho thế gii được t do, t do cho nhng người xut bn sách, cho nhng người đc sách và cho nhng người tho lun v nhng gì mà sách mang li cho h ».


-------------------------------------------

Bùi Chát   -   TienVe
.
Bui Chat   -  Wikivietlit
.
Bùi Chát  -  Tạp chí Da Màu
.
.
.
.
No comments: