Sunday, October 24, 2010

TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA TALAWAS (4)

Trương Thái Du
24/10/2010 | 9:26 chiều

talawas – Ngày 03/11/2010 sắp tới, talawas sẽ tròn 9 tuổi và xin nói lời chia tay độc giả. Chúng tôi sẽ nhìn lại chặng đường 9 năm qua và trình bày nguyên nhân kết thúc hoạt động. Nhân dịp này, chúng tôi cũng mời các cộng tác viên tham gia trả lời 3 câu hỏi của talawas sau đây:
1. Theo anh, 5 vấn đề hệ trọng nhất của Việt Nam hiện nay là gì?
2. Nếu được cầm quyền tuyệt đối tại Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ, anh sẽ làm gì?
3. Hình dung của anh về Việt Nam năm 2010, 2020 và 2030.
_______

Trương Thái Du

1.
- Đắp bồi dân trí;
- Tạo dựng bản sắc văn hóa đặc thù;
- Giải quyết vấn nạn xã hội do nhân mãn;
- Cải cách giáo dục;
- Cởi mở chính trị.

2.
Thứ nhất là bản thân tôi không có bất cứ tham vọng chính trị nào. Thứ hai, năm vấn đề mà tôi xem là hệ trọng ở trên đều là những thứ phải giải quyết trong một đến nhiều thế hệ. Do đó 24 tiếng đồng hồ cầm quyền tốt nhất là không nên có.

3.
Tôi hy vọng đến năm 2020 kinh tế xã hội ổn định, dân trí khởi sắc. Đến năm 2030 Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu như Hàn Quốc hiện nay: Văn hóa thoát khỏi hẳn bóng râm Đại Hán, Xã hội thuần hòa, Giáo dục nhiều thành tựu, Chính trị trong sạch.

© 2010 Trương Thái Du
© 2010 talawas
.
.
.
Dương Tường
24/10/2010 | 6:56 chiều

talawas – Ngày 03/11/2010 sắp tới, talawas sẽ tròn 9 tuổi và xin nói lời chia tay độc giả. Chúng tôi sẽ nhìn lại chặng đường 9 năm qua và trình bày nguyên nhân kết thúc hoạt động. Nhân dịp này, chúng tôi cũng mời các cộng tác viên tham gia trả lời 3 câu hỏi của talawas sau đây:
1. Theo ông, 5 vấn đề hệ trọng nhất của Việt Nam hiện nay là gì?
2. Nếu được cầm quyền tuyệt đối tại Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ, ông sẽ làm gì?
3. Hình dung của ông về Việt Nam năm 2010, 2020 và 2030.
__________

Dương Tường

1. Thời cuộc ở Việt Nam có thể tóm gọn trong một câu của Trần Dần:
Chúng ta đứng trước một quốc nạn kép:
Quốc sách sida – quốc ngữ sida
Đến bây giờ, tôi vẫn faire mien cái nhìn mười lăm năm trước ấy của Dần.

2. Cầm quyền tuyệt đối trong 24 tiếng đồng hồ? Đó là một điều chưa bao giờ thoáng qua trong đầu tôi, dù chỉ trong một phần tỉ giây. Câu hỏi đến đột ngột quá, tôi chỉ kịp tóm vội lấy cái í đầu tiên loé lên như một ánh chớp trong đầu:
Chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn chế độ đảng trị.
Chế độ đảng trị là trở ngại chính trên con đường đi đến tự do – dân chủ. Còn đảng trị thì không cách nào có được tự do dân chủ thực sự.
Tôi mới chỉ kịp nghĩ đến chừng nấy, những việc tiếp theo, chắc cần có một Hội nghị Diên Hồng mới, như thời Trần chống quân Nguyên.

© 2010 Dương Tường
© 2010 talawas

------------------------------

.
.
.

No comments: