Saturday, October 23, 2010

TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA TALAWAS (1)

Phạm Toàn
23/10/2010 | 6:52 sáng | 2 phản hồi

talawas – Ngày 03/11/2010 sắp tới, talawas sẽ tròn 9 tuổi và xin nói lời chia tay độc giả. Chúng tôi sẽ nhìn lại chặng đường 9 năm qua và trình bày nguyên nhân kết thúc hoạt động. Nhân dịp này, chúng tôi cũng mời các cộng tác viên tham gia trả lời 3 câu hỏi của talawas sau đây:
1. Theo anh, 5 vấn đề hệ trọng nhất của Việt Nam hiện nay là gì?
2. Nếu được cầm quyền tuyệt đối tại Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ, anh sẽ làm gì?
3. Hình dung của anh về Việt Nam năm 2010, 2020 và 2030.
_______

Phạm Toàn

1.
Tôi quen tư duy MỘT chứ không 2, 3, 4 hoặc 5. Việt Nam hiện nay, trước viễn cảnh toàn cầu hóa, chỉ có một vấn đề hệ trọng nhất, đó là SỰ BẤT CẬP.
Tãi ra, chi tiết hóa ra, có thể thấy mấy cái bất cập to đùng như sau:
1/ Bất cập về hiểu biết (lớp trí thức hiện nay hoàn toàn lạc hậu và hoàn toàn không biết làm gì cho tổ quốc sống lại) dẫn đến bất cập về tổ chức đất nước (tất cả các tổ chức đều CÓ nhưng đều KHÔNG đúng về thực chất, nên CÓ tổ chức mà KHÔNG hiệu quả về mọi mặt).
2/ Bất cập về luật pháp (có rất nhiều luật, nhưng luật nào cũng sai hoặc không đầy đủ, luật cơ bản là Hiến pháp là cái sai nhất, và nếu có luật nào đúng thì cũng không thực thi được vì sự bất cập của lớp quan chức tòa án, lớp công chức ngạch hành chính, lớp kỹ thuật viên… nên không thể có gì bảo đảm sẽ thực thi không sai với chính những quy định của luật).
3/ Bất cập về trình độ văn hóa tối thiểu của một dân tộc trong thời đại văn mình dẫn đến bất cập về tâm lý sẵn sàng xây dựng một tổ quốc rạng rỡ (toàn dân đang sống vô cảm, vô trách nhiệm, bản chất đang bị lưu manh hóa theo tấm gương cynical của tầng lớp lãnh đạo chỉ giỏi nói – mà nói cũng không giỏi – sểnh ra là hối lộ, đút lót, chạy chọt… Trách nhiệm công dân mất hết!

2.
24 giờ? Câu hỏi này có vẻ như một cái bẫy! Làm sao 24 giờ chữa trị nổi một con bệnh ung thư di căn? Mà điều luật của mình lại chưa có luật về “cái chết nhân đạo”! Chưa kể là với tâm lý giống như mọi người bệnh trọng, con bệnh của ta vẫn hy vọng mình chưa mệnh hệ nào! Nên chi, công việc bây giờ là nên suy nghĩ một cách ôn hòa và tạo điều kiện để nói được với nhau những lời ôn tồn sao cho ngay cả người đang hấp hối cũng muốn trăng trối những lời lẽ ít có vị tử khí.
Tôi không tin là có ai tài giỏi đến độ chữa được tình hình đất nước trong vòng 24 giờ. Nhưng nếu có từ 3 đến 6 tháng chuẩn bị bằng một Hội nghị Diên Hồng hòa hợp dân tộc, tôi muốn kiến nghị thế này – tổ chức các Hội đồng Điều hành đất nước thời gian chuyển tiếp sang một chế độ DÂN CHỦ triệt để:
1/ Thành lập một Hội đồng Luật pháp viết lại Hiến pháp thật cơ bản dành cho 100 năm, 1000 năm phát triển tổ quốc, không có sự chữa đi chữa lại, đủ sức đem trưng cầu dân ý.
2/ Thành lập ở tất cả các cấp các ngành một Hội đồng Kiểm điểm Công khai, có trách nhiệm lập báo cáo công khai mọi ưu điểm và khuyết điểm của tất cả mọi tổ chức, mọi tầng lớp nhân dân trong thời gian ít nhất là từ ngày 30-4-1975 tới nay;
3/ Thành lập Hội đồng Kinh tế Nghiên cứu đường lối phát triển kinh tế của đất nước, nhưng phải tính toán làm sao để bảo đảm 2 điều này: người dân KHÔNG MẤT TIỀN ĐI HỌC và người bệnh KHÔNG MẤT TIỀN CHỮA BỆNH.
Tôi nghĩ nếu làm được ba điều đó thôi là khá đủ.

3.
Có mấy khả năng:
2010: Những “thành tích” của năm 2010 thì đã quá rõ: một chính quyền quay lưng lại với NGƯỜI DÂN, bịt tai nhắm mắt trước DƯ LUẬN, trâng tráo chiếm đoạt mọi thành quả XÂY DỰNG đất nước.
2020: Sự thay đổi về chính trị ở bên Trung Hoa có thể tỏ ra hấp dẫn khiến đàn em bên Việt Nam cũng hăng hái làm theo. Tổ chức cũ nhưng thành tựu mới.
2030: Đây là thời điểm KHÔNG CHỊU ĐỰNG NỔI nữa nếu từ 2011 đến 2029 vẫn không có thay đổi gì, vẫn như những gì tôi nói ở câu hỏi 1. Khi tình hình quá bi đát, đặc biệt khi những người được “cơ cấu” tại Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 2011 và các đại hội sau quá BẤT CẬP, khi đó sẽ có thể có một bộ phận người của Đảng CSVN đứng ra nắm quyền, thay đổi từ chóp bu xuống.
Nói thêm: tất cả các đánh giá và chẩn đoán đó đều không suy suyển việc tôi cùng các bạn của mình chuẩn bị cho tổ quốc Việt Nam của tôi: tạo ra bộ sách giáo khoa thể hiện rõ cách thức HIỆN ĐẠI HÓA nền giáo dục của nước ta. Đó là cách đóng góp của chúng tôi, bất kể nền chính trị chuyển vần theo hướng nào.
© 2010 Phạm Toàn
© 2010 talawas
.
.
.
Nguyễn Viện
23/10/2010 | 5:09 chiều | 1 phản hồi

talawas – Ngày 03/11/2010 sắp tới, talawas sẽ tròn 9 tuổi và xin nói lời chia tay độc giả. Chúng tôi sẽ nhìn lại chặng đường 9 năm qua và trình bày nguyên nhân kết thúc hoạt động. Nhân dịp này, chúng tôi cũng mời các cộng tác viên tham gia trả lời 3 câu hỏi của talawas sau đây:
1. Theo anh, 5 vấn đề hệ trọng nhất của Việt Nam hiện nay là gì?
2. Nếu được cầm quyền tuyệt đối tại Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ, anh sẽ làm gì?
3. Hình dung của anh về Việt Nam năm 2010, 2020 và 2030.
___________

Nguyễn Viện

1.
- Chế độ độc tài độc đảng dẫn đến những sai lầm không thể sửa chữa.
- Những giá trị tinh thần bị biến thái và hủy hoại.
- Một nền giáo dục thiếu nền tảng đạo đức và kìm hãm sự khai phóng sáng tạo.
- Một xã hội mất định hướng vì định hướng “xã hội chủ nghĩa theo cơ chế thị trường” dẫn đến một xu hướng thực dụng phổ biến từ tầng lớp lãnh đạo đến phần lớn quần chúng nhân dân.
- Một sự hãnh tiến mù quáng trong giới lãnh đạo.

2.
- Việc đầu tiên là ký sắc lệnh giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam và những tổ chức phụ thuộc đảng này.
- Việc thứ hai là ký sắc lệnh giải tán Quốc hội đương nhiệm để cho toàn dân bầu cử tự do và dân chủ một Quốc hội mới.
Sinh mệnh và tương lai của đất nước sẽ do toàn dân quyết định thông qua các cơ chế dân chủ và pháp quyền.

3.
Tôi không có ý định làm thày bói hay nhà ngoại cảm.
© 2010 Nguyễn Viện
© 2010 talawas
.
.
.

No comments: