Sunday, September 12, 2010

HỘI THẢO về THÂN THẾ & SỰ NGHIỆP LM LÉOPOLD-MICHEL CADIÈRE

Hội thảo Thân Thế và Sự Nghiệp Linh mục Léopold-Michel Cadière tại Huế (7 đến 9-9-2010)

.

Hội thảo Thân Thế và Sự Nghiệp Linh mục Léopold-Michel Cadière tại Huế (ngày thứ ba). - Ban Thư ký (09 Sep 2010 22:28)

.

Hình ảnh Hội thảo Thân Thế và Sự Nghiệp Linh mục Léopold-Michel Cadière tại Huế ngày 9.9.2010

Ban Tổ chức Hội thảo (09-Sep-2010 10:02)

.

Hội thảo Thân Thế và Sự Nghiệp Linh mục Léopold-Michel Cadière tại Huế

Ban Thư Ký Hội Thảo (09-Sep-2010 09:52)

.

Huế: dưới con mắt L.Cadière – L.Cadière: dưới con mắt một người Huế

Nguyễn Hữu Châu Phan (09-Sep-2010 09:50)

.

Từ Léopold Cadière, nghĩ về những đóng góp của các giáo sĩ thừa sai với nghiên cứu Việt Nam

Đào Hùng (09-Sep-2010 09:44)

.

Hội thảo thân thế và sự nghiệp Linh Mục Léopold-Michel Cadière tại Trung Tâm Mục Vụ Huế

Ban Thư Ký (07-Sep-2010 21:37)

.

Những hoạt động mục vụ và văn hóa của LM Léopold-Michel Cadière trên đất Quảng Bình

Nguyễn Đức Cung (12-Aug-2010 12:27)

.

Linh mục Léopold-Michel Cadière (1869-1955)

Hòa Giang Đỗ Hữu Nghiêm (10-Aug-2010 10:38)

.

Hội thảo khoa học về thân thế sự nghiệp của linh mục Leopold Cadiere tại Huế

Phạm Huy Thông (09-Aug-2010 11:22)

.

Nhân đọc bài Mục Vụ Văn Hoá : Nhà Việt Nam Học Léopold Cadière

Trần Vinh (07-Jul-2004 06:59)

.

Cách mạng tháng Tám với các giám mục người Việt

Tạp chí XƯA VÀ NAY - Số 36 - 1 tháng 8 năm 2010

Đăng bởi anhbasam on 12/09/2010

.

Những đóng góp của các giáo sĩ thừa sai với nghiên cứu Việt Nam

Từ Léopold Cadière: Nghĩ về những đóng góp của các giáo sĩ thừa sai với nghiên cứu Việt Nam

Đăng bởi anhbasam on 08/09/2010

.

HỘI THẢO VỀ LÉOPOLD CADIÈRE TẠI TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ (blog Võ Quê) - LINH MỤC LÉOPOLD CADIÈRE-NHÀ VIỆT NAM HỌC

.

Giáo Sĩ Thừa Sai Và Chính Sách Thuộc Địa Của Pháp Tại Việt Nam (1857 -1914) - GS Cao Huy Thuần

.

TRIỀU NGUYỄN VỚI THIÊN CHÚA GIÁO.

Tủ sách viết về công giáo (Sachxua.net)

.

.

.

No comments: