Sunday, September 12, 2010

HÀ NỘI ÉP THÁI LAN NGĂN CHẬN CUỘC HỌP BÁO VỀ TÌNH TRẠNG NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

Theo yêu cầu của Hà Nội, Thái Lan ngăn chặn cuộc họp báo về tình trạng nhân quyền Việt Nam

Tú Anh / Đức Tâm

Chủ nhật 12 Tháng Chín 2010

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20100912-theo-yeu-cau-cua-ha-noi-thai-lan-ngan-chan-cuoc-hop-bao-ve-tinh-trang-nhan-quyen-v

Hôm nay, 12/09/2010, Câu lạc b các Phóng viên Ngoi quc ti Thái Lan, FCCT, cho biết là b Ngoi giao Thái Lan đe da không cp visa nhp cnh cho mt số nhà hoạt đng nhân quyn Vit Nam và gây áp lc nhm ngăn chn vic t chc mt cuộc hp báo nói v tình trng nhân quyn Vit Nam.

.

Theo dự kiến mt cuc hp báo s được t chc ti tr s ca Câu lc b các Phóng viên Ngoại quc ti Thái Lan vào ngày mai, 13/09/2010. Đại din ca Liên đoàn Quốc tế Nhân quyn và y ban Bo v Quyn làm người Vit Nam s công b bn báo cáo « Từ vin mơ đến thc tế : Nhân quyn Vit Nam dưới quyn ch ta ca ASEAN" trong bối cnh Hip hi Đông Nam Á chun b t chc Din đàn Dân sự ASEAN và Hội ngh Thượng đnh ASEAN ti Hà Ni.

Văn bản này t cáo tình trng vi phm nhân quyn, ngăn chn t do ngôn lun và vi phạm t do tôn giáo, bt gi, trn áp, xách nhiu gii hot đng nhân quyền, ly khai.

Thế nhưng, đi din Câu lc b các Phóng viên Ngoại quc ti Thái Lan cho AFP biết là đã nhn được thư đin t ca phát ngôn viên b Ngoi giao Thái Lan Thani Thong phakdi. Bức thư nói rõ mc dù rt coi trng t do ngôn lun, nhưng Vương quốc Thái Lan không cho phép có các hot đng có hại đến nhng nước khác và đó là «lập trường không thay đi t lâu nay » ca chính quyn Bangkok.

Bộ Ngoi giao Thái Lan còn d tính không cp visa nhp cnh cho mt s din giả ti cuc hp báo. Theo AFP, đó là nhng thành viên thuc y ban Bo v Quyn làm người Vit Nam, mt t chc có tr s ti Paris và chng đi chế đ cng sn Việt Nam và thường xuyên t cáo chính quyn Hà Ni vi phm nhân quyn, bt ming các nhà bất đng chính kiến.

Câu lạc b các Phóng viên Ngoi quc ti Thái Lan bày t thái đ « lấy làm tiếc » v quyết đnh ca chính quyn Bangkok.

AFP chưa liên lc được vi đi din b Ngoi giao Thái Lan và Vit Nam đ hi về vic này.

.

Theo thông tín viên RFI Arnaud Dubus tại Bangkok, thì theo yêu cu ca chính quyền Vit Nam, Thái Lan đã chp nhận ngăn chn cuc hp báo nói trên.

« Nhân quyn khó mà được ci thin trong Hip hi các nước Đông Nam Á- ASEAN. Tht là hài hước là mt năm sau vic thành lp y ban Nhân quyn ASEAN, các v vi phm nhng quyn cơ bn ca con người li l rõ hơn bao gi hết.

S c gn đây nht là vic chính quyn Bangkok t chi không cho phép các nhà tranh đu cho nhân quyn nhp cnh vào Thái Lan. Nhng người này s trình bày ti Bangkok, vào ngày mai, 13/09, mt bn báo cáo v các v vi phm nhân quyn ti Vit Nam, trong thi gian chính quyn Hà Ni làm ch tch ASEAN. Bn báo cáo nhn mnh đến nhng v vi phm được coi là trng trn, các quyn kinh tế, xã hi ti Vit Nam và vic tư pháp nước này không có s đc lp. Văn bn cũng t cáo chính quyn Vit Nam xách nhiu giáo hi Pht giáo không chính thc và nhng người Công giáo.

Theo đ ngh ca Hà Ni, chính quyn Bangkok đã chp nhn không đ cho hai nhà tranh đu cho nhân quyn được nhp cnh vào Thái Lan. Đó là ông Võ Văn Ái và bà Penelope Faulkner. Hai người này có kế hoch đến Bangkok đ công b bn báo cáo trong mt cuc hp báo.

Chính ph Thái Lan vn thường xuyên đáp ng các đòi hi ca Trung Quc, ví d, Bangkok t chi không đ cho Đc Đt Lai Lt Ma vào Thái Lan. Nhưng đây là ln đu tiên, Thái Lan, cu thù đch trong cuc chiến tranh Vit Nam, đã nhượng b trước đòi hi ca chính quyn Hà Ni. »

.

---------------------------------------

.

Bangkok launch for Vietnam human rights report cancelled (monstersandcritics.com)

Thai ‘pressure’ to stop rights event on Vietnam (newsinfo.inquirer.net)

.

.

.

No comments: