Saturday, September 4, 2010

GIỚI THIỆU TRANG NHẬT KÝ DAN OAN NINH THỊ ĐỊNH

Giới Thiệu Trang Nhật Ký Dân Oan Ninh Thị Định

vietnamexodus

Friday, 03, September

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/index.php

.

Xin mời quý bạn đọc vào trang trong để đọc nhật ký dân oan Ninh Thị Định

.

Xin quý bạn đọc bấm vào link dưới để vào trang nhật ký của dân oan Ninh Thị Định

.

http://ninhthidinh.blogspot.com/

.

.

.

.

No comments: