Saturday, September 11, 2010

BA MƯƠI LĂM NĂM, ĐÔI LỜI TÂM SỰ (thơ Ngô Minh Hằng)

Ba mươi lăm năm, đôi lời tâm sự

Ngô Minh Hằng

http://www.trachnhiemonline.com/dien-dan-498-ngominhhang.htm

(Chân thành gởi đến các đảng viên, những người Cộng Sản tiến bộ, có lòng yêu nước. Riêng là lời tâm tình, thiết tha gởi đến Quân Đội, Công An, các ngành, các cấp. Hỡi tất cả anh chị em trong và ngoài nước, xin vì lương tâm, vì công chính, vì quê hương và dân tộc VN đã qúa đau thương mà giúp phổ biến rộng rãi lời tâm sự này đến thân nhân, bằng hữu. Xin nhận nơi đây lòng biết ơn của tác giả.)

Ngô Minh Hằng

Băm lăm năm rồi, anh ơi, nhìn lại
Anh thấy nước mình tội nghiệp không anh ?
Những người dân hiền sống trong quằn quại
Đất Tổ, quê Cha, đảng xé tan tành !

.
Đất nước Việt là của người dân Việt
Do Ông Cha gầy dựng tự bao đời
Bằng xương máu, tình yêu, bằng tâm huyết
Bằng tự hào từ thuở mới nằm nôi

.

Trải bốn ngàn năm anh hùng liệt nữ
Các triều vua Đinh - Lý - Nguyễn - Lê - Trần
Phá Tống, bình Chiêm, thơm lừng quốc sử
Kiến tạo sơn hà, mạnh nước, an dân

.
Mà nay đảng, bọn người vô nhân tính
Chỉ giỏi gian ngoa, tham ác, bạo tàn
Nửa thế kỷ hơn, thiêu bao triệu lính
Lấy máu dân đen củng cố ngai vàng !

.

Đảng mị lừa dân, cho dân vào mộng
Giả nghĩa giả nhân : đuổi giặc, giữ nhà
Để thực hiện cuộc xâm lăng tàn khốc
Đảng bán Tây Nguyên, Nam, Giốc, Hoàng Sa

.

Nếu tháng Tư đảng đừng gieo thù hận
Đừng tù đầy, đừng giết hại dân Nam
Mà hoà hợp hai miền khi thống nhất
Gom nhân tài thì biết mấy vẻ vang !

.
Thì đâu có nhà tù trên toàn quốc
Có mộ người tù chết rất cô đơn
Có chết âm thầm rừng sâu cứu nước
Và chết vượt biên, tức tưởi căm hờn !

.
Anh thấy đó, ngay như anh, bộ đội
Đảng nhẫn tâm lừa từ buổi đầu tiên
Đảng khai thác tình yêu quê sôi nổi
Đánh Mỹ, đánh Tây, giành lại chủ quyền ...

.
Tây - Mỹ đi rồi, đời anh vẫn khổ
Riêng đảng tuyệt vời nhung gấm, đế vương
Đất nước Việt Nam máu xương anh đổ
Đảng cắt dâng Tàu. Hỏi có bất lương ???

.
Đảng xua anh vào Trường Sơn nguy hiểm
"Giải phóng miền Nam" cứu giúp dân hiền
Nay đảng bán dân làm bồi, làm điếm
Xuất cảng hàng người : Phụ nữ, trẻ em !

.
Băng hoại tận cùng, nhìn kia, xã hội
Tuổi trẻ ăn chơi, điên loạn mê cuồng
Đạo đức tan tành, bê tha, tội lỗi
Chẳng thiết tha gì dân tộc quê hương

.
Xã hội thế, cứ đà này, anh nghĩ
Trong tương lai, đất nước sẽ về đâu ?
Rường cột quốc gia cần trang sĩ khí
Hay cần tên nhiễm độc đủ muôn mầu ?

.

Đừng sợ nữa, anh ơi, cần phân biệt
Anh phục vụ gì ? Đảng, hoặc quê hương
Anh yêu chi ? giang sơn hay chủ nghĩa
Đảng thành tâm hay phản bội, lật lường ???
.

Băm lăm năm, các anh đau đã đủ
Đừng yếu hèn, can đảm, đứng vùng lên !
Hãy cầm súng dẹp tan bầy dã thú
Để cứu quê hương dân tộc ba miền !

.
Dũng cảm lên nào, công an, quân đội
Quê hương mình, vinh - nhục sẽ do anh
Ba mươi lăm năm, đảng không sám hối
Đừng đứng nhìn, xin viết nhé, sử xanh !

.
Bổn phận các anh: rửa hờn dân tộc
Bằng lương tâm, bằng khối óc con người
Không cho phép, đảng kia, loài sâu độc
Giết sạch chồi non, nụ biếc, anh ơi !

.

Ngô Minh Hằng

.

.

.

No comments: