Saturday, August 7, 2010

KẾT QUẢ ĐẠI NHẠC HỘI "CẢM ƠN ANH" KỲ 4 NGÀY 1-8-2010

Kết quả ÐNH “Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH” Kỳ 4

Bài và Hình: Huy Phương

Friday, August 06, 2010

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=117019&z=157

.

Kết quả tạm thời thu: $600,000.00

.

WESTMINSTER (NV) - Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH hôm nay cho biết, năm ngày sau khi Ðại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH kỳ 4” được tổ chức tại sân vận động trường Bolsa Grande High School ngày 1 tháng 8, 2010, số tiền Ban Tổ Chức thu được đã lên đến $600,000.00.

.

Cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn chia sẻ rằng: “Dù ở trong tình trạng kinh tế khó khăn tại Hoa Kỳ, năm nay số tiền thu được tuy không lớn bằng ÐNH Kỳ II năm 2008, nhưng đã nói lên nhiệt tình của đồng bào hải ngoại đối với việc gây quỹ giúp thương binh ở quê nhà.” Bà cho biết đặc biệt chỉ trong ba ngày sau ngày tổ chức Ðại Nhạc Hội (ngày 4 tháng 8), Hội H.O. Cứu Trợ TPB-QP/VNCH đã nhận được qua bưu điện một số tiền kỷ lục là $45,000.00 từ quý vị ân nhân ở xa, kể cả từ miền Ðông Hoa Kỳ.

Số thu được ghi nhận gồm $260,000.00 tiền tặng bằng thẻ tín dụng qua đường dây điện thoại V.247 trong thời gian đại nhạc hội trình diễn; $121,000.00 tiền quyên góp tại chỗ; $15,000.00 bằng chi phiếu gởi qua SBTN; tiền vé vào cửa (chưa thanh toán hết) là $71,000.00; và $130,000.00 tiền chi phiếu nhận được trước và sau ngày 1 tháng 8.

.

Hiện nay Ban Tổ Chức chưa có con số thu chính thức, tuy nhiên với số tiền bán vé vào cửa chưa thanh toán hết, số chi phiếu các nơi đang trên đường gởi về cho “ÐNH Cám Ơn Anh...” qua Ðài SBTN và về địa chỉ hội, số thu của ÐNH kỳ 4 có khả năng lên hơn số tiền $600,000.00 trong thời gian tới.

Danh sách quý vị ân nhân và các thương binh, quả phụ được giúp đỡ sẽ lần lượt đăng trên hai nhật báo Người Việt (ngày Thứ Tư) và Viet Herald (ngày Thứ Năm).

.

Ðồng hương muốn đóng góp yểm trợ cho chương trình gây quỹ cho thương binh VNCH ở quê nhà, xin liên lạc với Hội H.O. Cứu Trợ TPB-QP/VNCH ở địa chỉ: P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799. Chi phiếu xin ghi: “ÐNH Cám Ơn Anh Kỳ 4.”

.

.

.

ĐẠI NHẠC HỘI "CẢM ƠN ANH" Kỳ 4 Ngày 1-8-2010

.

ĐẠI NHẠC HỘI "CẢM ƠN ANH, NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH" Kỳ 4

.

.

.

No comments: