Tuesday, July 10, 2018

PHIÊN TÒA PHÚC THẨM : TRẦN HOÀNG PHÚC GIỮ QUYỀN IM LẶNG (Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam)
10/7/2018

Phiên tòa phúc thẩm 10/07/2018, mẹ của Trần Hoàng Phúc và người thân của anh Nguyễn Văn Điển được vào dự phiên tòa. Có tất cả 10 luật sư bào chữa.

Theo lời LS trần Vũ Hải, anh Nguyễn Văn Thuận – Nguyễn Văn Điển – Trần Hoàng Phúc phản đối chủ toạ và đại diện Viện Kiểm sát, vì cho rằng phiên toà được tiến hành không đúng thủ tục tố tụng, cụ thể phiên toà vẫn tiến hành khi các giám định viên và một số điều tra viên được triệu tập nhưng không đến phiên toà. Phúc tuyên bố không trả lời kiểm sát viên và Hội đồng xét xử, giữ quyền “im lặng”, chỉ trả lời luật sư.

Phiên tòa kết thúc lúc 20h45′, kết quả Y ÁN sơ thẩm, nghiệt ngã và bất công.

Hình ảnh do phóng viên TTXVN chụp cho thấy anh Thuận và Phúc bình thản đối diện trong tâm thế của người không có tội.  Họ là những con nước Việt, đấu tranh cho đất nước mình, họ sẽ được sẽ ghi danh trong lịch sử Việt Nam mai sau.


Hội SVNQ

*
*

11/7/2018

“Tôi rất “hài lòng” về phiên tòa hôm nay. Phiên tòa hôm nay phản ánh đúng bản chất nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Phiên tòa hôm nay làm rạng danh chế độ chính trị Việt Nam. Phiên tòa hôm nay cho cả thế giới biết nền pháp chế và nhà nước pháp quyền Việt Nam!” – Trần Hoàng Phúc

Phiên tòa phúc thẩm

BÀI BÀO CHỮA 3 PHÚT CỦA TÔI CHO TRẦN HOÀNG PHÚC
– Thưa HĐXX, đại diện VKS, quý vị đồng nghiệp luật sư cùng toàn thể cử tọa!
Tôi, Luật sư TRỊNH VĨNH PHÚC

Để phản đối vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm trọng tại phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Vũ Quang Thuận, ông Nguyễn Văn Điển và ông Trần Hoàng Phúc, trong đó có sự vắng mặt không lý do của các giám định viên tư pháp về tư tưởng của Bộ Thông tin và truyền thông mà HĐXX không có biện pháp xử lý theo quy định của BLTTHS cũng như tình trạng sức khỏe của bị cáo Vũ Quang Thuận không đảm bảo tham gia phiên tòa mà HĐXX không chấp thuận hoãn phiên tòa theo thỉnh cầu của bị cáo và đề nghị của các luật sư.

Để phán đối việc thân chủ của tôi là bị cáo Trần Hoàng Phúc bị chủ tọa phiên tòa tước đoạt quyền tự bào chữa một cách thiếu căn cứ và không chính đáng.

Tôi quyết định từ bỏ quyền bào chữa của mình để tỏ thái độ, qua đó ủng hộ và bảo vệ bị cáo Trần Hoàng Phúc.

Vũ Quang Thuận – Trần Hoàng Phúc tại phiên tòa phúc thẩm

Tôi chỉ muốn nói rằng: Chính quyền Batixta tại Cuba vào thập niên 50 của thế kỷ trước bị xem là độc tài, quân phiệt nhưng đã để cho Fidel Castro phát biểu tự bào chữa liên tục và kéo dài 4 tiếng đồng hồ trong vụ án hoạt động lật đổ chính quyền vào năm 1959 mà mọi người biết đến nội dung qua tác phẩm “Lịch xử sẽ xóa án cho tôi” do NXB Công an nhân dân xuất bản.

Hết.
Nguồn: FB LS Trịnh Vĩnh Phúc 
No comments: